Cho người khác biết vị trí của bạn bằng iMessage

Nếu trò chuyện với bạn bè và người thân trên iMessage, bạn có thể sử dụng Google Maps để cho họ biết vị trí hiện tại của bạn.

Bước 1: Mở một cuộc trò chuyện

Lưu ý: Để gửi tin nhắn MMS, iMessage cần số điện thoại của bạn. Nếu được yêu cầu, hãy nhấn vào Cài đặt để thêm số điện thoại của bạn.

 1. Từ Màn hình chính của iPhone hoặc iPad, hãy tìm iMessage.
 2.  Mở cuộc trò chuyện hiện tại hoặc chuyển tới trên cùng bên phải và nhấn vào Tin nhắn mới New Message.

Bước 2: Thêm Google Maps vào iMessage

 1. Ở cuối màn hình, nhấn vào Ứng dụng
 2. Ở phía dưới cùng bên trái, nhấn vào Ngăn ứng dụng Apps.
 3. Nhấn vào Thêm +.
 4. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Quản lý.
 5. Cạnh “Google Maps”, hãy gạt nút chuyển sang vị trí bật. Nếu bạn không nhìn thấy Google Maps, hãy tải xuống ứng dụng Google Maps
 6. Ở trên cùng bên phải, nhấn Xong.

Bước 3: Gửi vị trí của bạn

 1. Ở cuối màn hình, nhấn vào Ứng dụng .
 2. Ở phía dưới cùng bên trái, nhấn vào Ngăn ứng dụng Apps.
 3. Nhấn vào Google Maps.
 4. Nếu bạn đã di chuyển kể từ lần cuối cùng bạn chia sẻ vị trí của mình hoặc bản đồ hiển thị sai vị trí, hãy cập nhật vị trí của bạn. Để cập nhật vị trí của bạn, hãy chuyển đến phía trên cùng bên phải và nhấn vào Làm mới .
 5. Nhấn vào Gửi .
 6. Nhấn vào mũi tên lên.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?