แสดงตำแหน่งที่คุณอยู่ให้ผู้อื่นทราบด้วย iMessage

หากคุณแชทกับเพื่อนหรือครอบครัวใน iMessage คุณสามารถใช้ Google Maps เพื่อแสดงตำแหน่งที่คุณอยู่ให้พวกเขาทราบ

ขั้นตอนที่ 1: เปิดการสนทนา

หมายเหตุ: iMessage ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อส่งข้อความ MMS หากระบบถาม ให้แตะการตั้งค่าเพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์

 1. หา iMessage จากหน้าจอหลักของ iPhone หรือ iPad
 2.  เปิดการสนทนาที่มีอยู่ หรือไปที่มุมขวาบน แล้วแตะข้อความใหม่ New Message

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่ม Google Maps ใน iMessage

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ แตะแอป  
 2. ที่มุมซ้ายล่าง แตะลิ้นชักแอป Apps
 3. แตะเพิ่ม +
 4. แตะจัดการที่ด้านบนขวา
 5. เปิดสวิตช์ถัดจาก “Google Maps” หากไม่เห็น Google Maps ให้ดาวน์โหลดแอป Google Maps 
 6. แตะเสร็จสิ้นที่ด้านขวาบน

ขั้นตอนที่ 3: ส่งตำแหน่ง

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ แตะแอป
 2. ที่มุมซ้ายล่าง แตะลิ้นชักแอป Apps
 3. แตะ Google Maps
 4. หากคุณย้ายตำแหน่งหลังจากที่แชร์ตำแหน่งครั้งสุดท้าย หรือแผนที่แสดงว่าคุณอยู่ผิดตำแหน่ง ให้อัปเดตตำแหน่งของคุณ ไปที่มุมขวาบน แล้วแตะรีเฟรช เพื่ออัปเดตตำแหน่ง
 5. แตะส่ง
 6. แตะลูกศรขึ้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร