สร้างรายการสถานที่

คุณสร้างรายการสถานที่ได้ เช่น สถานที่ที่คุณชื่นชอบหรือสถานที่ที่ต้องการไปเยี่ยมชมได้ใน Google Maps

สร้างรายการใหม่

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนูจากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น ที่บันทึกไว้
 3. แตะเพิ่ม เพิ่ม ที่มุมขวาล่าง
 4. ใส่ชื่อและคำอธิบาย
 5. แตะบันทึก

บันทึกสถานที่ลงในรายการ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่่
 3. ที่ด้านล่าง แตะชื่อหรือที่อยู่ของสถานที่
 4. แตะบันทึก
 5. เลือกรายการ แตะรายการใหม่ เพิ่ม เพื่อสร้างรายการ
 6. ไม่บังคับ: คุณจะเพิ่มโน้ตของสถานที่ได้หลังจากบันทึกลงในรายการแล้ว

ค้นหารายการ

คุณจะค้นหารายการทั้งหมดได้ เช่น รายการกลุ่มและรายการที่คุณติดตามในพื้นที่เดียว
รายการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
 • รายการของคุณ: มีรายการตามลำดับทั้งหมด จัดเรียงตามวันที่ที่คุณแก้ไขล่าสุด รายการ “รายการโปรด”, "ต้องการไป" และ "ติดดาว" จะถูกตรึงไว้ที่ด้านบนสุด
 • รายการกลุ่ม: มีรายการทั้งหมดที่คุณและกลุ่มทำงานอยู่ เรียงลำดับตามวันที่ที่คุณแก้ไขล่าสุด
 • รายการที่คุณติดตาม: มีรายการทั้งหมดที่คุณติดตามบน Maps

วิธีค้นหารายการของคุณ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android 
 2. แตะเมนู เมนูจากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น รายการ
เคล็ดลับ: หากส่วนหนึ่งมีมากกว่า 20 รายการ คุณจะเห็น “แสดงรายการเพิ่มเติม” ที่ด้านล่างของส่วนรายการ หากต้องการดูรายการทั้งหมดในส่วน ให้แตะแสดงรายการเพิ่มเติม

แก้ไขหรือลบรายการ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น ที่บันทึกไว้
 3. แตะรายการที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
 4. หากต้องการลบรายการ ให้แตะเพิ่มเติมที่ด้านบน เพิ่มเติม จากนั้น ลบรายการ
  หมายเหตุ: คุณลบรายการเริ่มต้นที่สร้างไว้ใน Maps ไม่ได้ เช่น รายการโปรด ต้องการไป และสถานที่ติดดาว  
 5. แตะแก้ไข แก้ไข ที่ด้านบนเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการ จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • แก้ไขรายการ: ที่ด้านบน ให้แตะชื่อหรือคำอธิบายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  • เพิ่มหมายเหตุ: แตะช่องด้านล่างสถานที่ที่คุณต้องการอธิบาย แล้วเพิ่มอักขระไม่เกิน 4,000 ตัว
  • ลบสถานที่ที่บันทึกไว้: แตะนำออก นำออก
 6. แตะบันทึกเมื่อเสร็จแล้ว

ดำเนินการตามรายการให้เสร็จสมบูรณ์

รายการที่มีแอตทริบิวต์ด้านล่างนี้มีสิทธิ์แสดงได้ (รายการแนะนำจะปรากฏในแท็บสำรวจของ Google Maps และสถานที่อื่นๆ ใน Maps และ Search) วิธีจัดการรายการให้เสร็จสมบูรณ์

 1. สร้างรายการใหม่ที่ตั้งชื่อเอง
 2. เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับรายการ
 3. เพิ่มสถานที่อย่างน้อย 4 แห่ง
 4. เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับสถานที่แต่ละแห่งในรายการ
 5. เลือกรูปภาพสำหรับสถานที่แต่ละแห่งในรายการ
 6. แตะเผยแพร่

หมายเหตุ: ทำให้รายการเป็นส่วนตัวได้โดยสลับเป็นแบบ "ส่วนตัว" เพื่อให้คุณเท่านั้นที่เห็น หากต้องการสลับรายการเป็นแบบส่วนตัว ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือกการแชร์ จากนั้น ส่วนตัว ถัดจากรายการ

ปรับแต่งลำดับรายการ

คุณปรับแต่งลำดับสถานที่ซึ่งบันทึกไว้ในรายการ Google Maps ได้
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนูจากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น รายการ
 3. แตะรายการที่ต้องการจัดเรียงใหม่
 4. แตะแก้ไข แก้ไข
 5. เปิดใช้งานปรับแต่งลำดับรายการ
 6. แตะเส้นสีน้ำเงิน 4 เส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายของชื่อสถานที่ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนลำดับ 
 7. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะบันทึก

ซ่อนหรือแชร์รายการ

​​หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแชร์สถานที่ที่ติดดาว

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น ที่บันทึกไว้
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ถัดจากรายการที่ต้องการแชร์แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • ซ่อน/แสดงในแผนที่: แสดงหรือซ่อนสถานที่ที่บันทึกไว้ขณะดูแผนที่
  • แชร์รายการ: อนุญาตให้ผู้อื่นดูรายการที่คุณบันทึกไว้
  • ตัวเลือกการแชร์: คุณสามารถทำให้รายการเป็นสาธารณะ ส่วนตัว หรือแชร์ หากต้องการทำให้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูรายการของคุณได้ ให้แตะแชร์ หากต้องการให้ทุกคนพบและติดตามรายการของคุณได้ แตะสาธารณะ 

ติดตามรายการ

ถ้าคุณติดตามรายการที่ผู้อื่นสร้างขึ้น สถานที่ที่คนเหล่านั้นบันทึกไว้จะแสดงในสถานที่ของคุณ และจะแสดงเป็นสถานที่แนะนำใน Google Maps ด้วย

ติดตามรายการโดยใช้ลิงก์

 1. แตะลิงก์ที่คุณได้รับเพื่อเปิดลิงก์
 2. แตะติดตาม แล้วระบบจะเพิ่มรายการในกลุ่มรายการที่คุณติดตาม
 3. ไม่บังคับ: หากต้องการเลิกติดตามรายการที่ผู้อื่นแชร์กับคุณ ให้แตะรายการ จากนั้น ติดตามอยู่

ดูรายการที่ผู้อื่นสร้าง

ถ้าผู้ใช้มีรายการบน Google Maps ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  คุณสามารถติดตามได้ 

 1. แตะชื่อของผู้ใช้ที่มีรายการที่คุณต้องการติดตาม
 2. แตะรายการ
 3. แตะรายการที่ต้องการติดตาม จากนั้น เพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ติดตาม 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร