สร้างรายการสถานที่

ใน Google Maps คุณสร้างรายการสถานที่ เช่น สถานที่ที่ชื่นชอบหรือสถานที่ที่ต้องการไปเยี่ยมชมได้

สร้างรายการใหม่

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. แตะรายการใหม่ Plus ที่ด้านขวาล่าง
 4. ใส่ชื่อและคำอธิบาย
 5. เลือกประเภทรายการ
  • ส่วนตัว: มีเพียงคุณเท่านั้นที่ดูและแก้ไขได้
  • แชร์: แชร์ลิงก์เพื่อดูหรือแก้ไข
 6. แตะบันทึก

บันทึกสถานที่ลงในรายการ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. ที่ด้านล่าง แตะชื่อหรือที่อยู่ของสถานที่
 4. แตะบันทึก
 5. เลือกรายการ แตะรายการใหม่ Plus เพื่อสร้างรายการใหม่
 6. ไม่บังคับ: คุณจะเพิ่มหมายเหตุของสถานที่ได้หลังจากบันทึกลงในรายการแล้ว

ค้นหารายการ

วิธีค้นหารายการของคุณ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android 
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่

แก้ไขหรือลบรายการ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. แตะรายการที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
 4. หากต้องการลบรายการ ที่ด้านบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบรายการ
  หมายเหตุ: คุณลบรายการเริ่มต้นที่สร้างไว้ใน Maps ไม่ได้ เช่น รายการโปรด ต้องการไป และสถานที่ติดดาว
 5. หากต้องการแก้ไขรายการ ขึ้นไปด้านบน แล้วแตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขรายการ
  • แก้ไขรายการ: ให้แตะชื่อหรือคำอธิบายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงที่ด้านบน
  • เพิ่มหมายเหตุ: แตะช่องใต้สถานที่ที่คุณต้องการอธิบาย แล้วเพิ่มอักขระไม่เกิน 4,000 ตัว
  • ลบสถานที่ที่บันทึกไว้: แตะนำออก ลบ
 6. แตะบันทึกเมื่อเสร็จแล้ว

ซ่อนหรือแชร์รายการ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ถัดจากรายการที่ต้องการแชร์แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ซ่อน/แสดงในแผนที่: แสดงหรือซ่อนสถานที่ที่บันทึกไว้ขณะดูแผนที่
  • แก้ไขรายการ: เพิ่มหรือนำสถานที่ออกจากรายการ
  • แชร์รายการ: อนุญาตให้ผู้อื่นดูหรือทำงานร่วมกันในรายการที่บันทึกไว้
  • ตัวเลือกการแชร์: ตั้งรายการให้เป็นส่วนตัวหรือแชร์ได้ หากต้องการให้ทุกคนที่มีลิงก์ดูรายการของคุณได้ ให้แตะแชร์ 

ทุกคนที่ดูรายการของคุณได้จะดูชื่อและรูปโปรไฟล์ของผู้ที่เข้าร่วมรายการได้ด้วย นอกจากนี้ ยังดูว่าใครเป็นคนเพิ่มหรือแก้ไขสถานที่และหมายเหตุในรายการได้

จัดการว่าใครจะแก้ไขรายการที่แชร์ได้

เชิญบุคคลอื่นให้แก้ไขรายการของคุณ

คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้เข้ามาอยู่ในรายการที่แชร์เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ ดังนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. ถัดรายการ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แชร์รายการ
 4. เปิด "ลิงก์เพื่อยินยอมให้แก้ไข"
 5. เลือกบุคคลที่คุณจะแชร์ลิงก์ให้แก้ไขด้วย

เปลี่ยนบุคคลที่มีสิทธิ์แก้ไขรายการของคุณ

วิธีแชร์ลิงก์แก้ไขรายการอีกครั้งหรือเพิ่มผู้แก้ไข

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือกการแชร์
 4. ใต้ "ผู้แก้ไข" ให้แตะเชิญผู้อื่น
 5. เลือกบุคคลที่จะแชร์ลิงก์ด้วย

หากต้องการนำผู้แก้ไขปัจจุบันออกทั้งหมด ให้ปิดการแก้ไขโดยวิธีต่อไปนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. ถัดจากรายการ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือกการแชร์
 4. ในส่วน "ตัวเลือกการแก้ไข" ให้ปิดอนุญาตให้ผู้อื่นแก้ไขรายการนี้ได้
  1. เปิดอนุญาตให้ผู้อื่นแก้ไขรายการนี้ได้เพื่อรับลิงก์ใหม่สำหรับแชร์กับผู้อื่น

ปรับแต่งลำดับรายการ

คุณปรับแต่งลำดับสถานที่ซึ่งบันทึกไว้ในรายการ Google Maps ได้
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่
 3. ในส่วน "รายการของคุณ" ให้แตะ "ติดป้ายกํากับ"
 4. แตะแก้ไข แก้ไข
 5. เปิดใช้งานปรับแต่งลำดับรายการ
 6. แตะเส้นสีน้ำเงิน 4 เส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายของชื่อสถานที่ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนลำดับ
 7. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะบันทึก

ติดตามรายการ

หากคุณติดตามรายการที่ผู้อื่นสร้างขึ้น สถานที่ที่คนเหล่านั้นบันทึกไว้จะแสดงใน "สถานที่ของคุณ" และจะแสดงเป็นสถานที่แนะนำใน Google Maps ด้วย

ติดตามรายการโดยใช้ลิงก์

 1. แตะลิงก์ที่คุณได้รับเพื่อเปิดลิงก์
 2. แตะบันทึก แล้วระบบจะเพิ่มรายการลงในกลุ่มรายการที่คุณติดตาม
 3. ไม่บังคับ: หากต้องการเลิกติดตามรายการที่ผู้อื่นแชร์กับคุณ ให้แตะรายการ จากนั้น บันทึกไว้

ดูรายการที่ผู้อื่นสร้าง

หากผู้ใช้มีรายการใน Google Maps คุณก็ติดตามรายการเหล่านั้นได้ 

 1. แตะชื่อของผู้ใช้ที่มีรายการที่คุณต้องการติดตาม
 2. แตะรายการ
 3. แตะรายการที่ต้องการติดตาม จากนั้น เพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บันทึก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก