Ustvarjanje seznama mest

V Google Zemljevidih lahko ustvarite seznam mest, na primer seznam priljubljenih mest ali mest, ki jih želite obiskati.

Ustvarjanje novega seznama

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Dotaknite se Shranjeno Shrani mesto in nato Lists (Seznami).
 3. V spodnjem desnem kotu se dotaknite ikone za dodajanje Plus.
 4. Vnesite ime in opis.
 5. Dotaknite se možnosti Shrani.

Shranjevanje mesta na seznam

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Poiščite želeno mesto ali se ga dotaknite na zemljevidu.
 3. Na dnu se dotaknite imena ali naslova mesta.
 4. Dotaknite se možnosti Shrani.
 5. Izberite seznam. Če želite ustvariti nov seznam, se dotaknite možnosti Nov seznam Plus.
 6. Izbirno: ko mesto shranite na seznam, mu lahko dodate opombo.

Iskanje seznamov

Če želite poiskati sezname:

 1. V napravi Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi
 2. Dotaknite se Shranjeno Shrani mesto in nato Seznami.
Seznami so razdeljeni v 2 razdelka:
 • Your lists (Vaši seznami): v tem razdelku so vsi vaši razvrščeni seznami, razvrščeni po datumu zadnjega urejanja. Seznami »Favorites« (Priljubljeno), »Want to go« (Želim obiskati) in »Starred« (Z zvezdico) so pripeti na vrhu.
 • Lists you follow (Seznami, ki jih spremljate): v tem razdelku so vsi seznami, ki jih spremljate v Googlu Maps.
Če je v razdelku več kot 20 seznamov, je na koncu razdelka seznama prikazana možnost »Prikaži več seznamov«. Če želite najti vse sezname v razdelku, se dotaknite Prikaži več seznamov.

Urejanje ali brisanje seznama

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Dotaknite se Shranjeno Shrani mesto in nato Lists (Seznami).
 3. Dotaknite se seznama, ki ga želite urediti ali izbrisati.
 4. Če želite izbrisati seznam, se na vrhu dotaknite ikone za več možnosti Več in nato Izbriši seznam.
  Opomba: privzetih seznamov, ki so vdelani v Zemljevide (kot so »Priljubljeno«, »Želim obiskati« in »Mesta z zvezdico«), ni mogoče izbrisati.  
 5. Če želite spremeniti seznam, se na vrhu dotaknite ikone za urejanje Uredi. Na voljo so te možnosti:
  • urejanje seznama: na vrhu se dotaknite imena ali opisa, ki ga želite spremeniti;
  • dodajanje opomb: dotaknite se polja pod mestom, ki ga želite opisati. Dodate lahko največ 4000 znakov;
  • brisanje shranjenega mesta: dotaknite se ikone za odstranjevanje Odstranitev.
 6. Ko končate, se v zgornjem desnem kotu dotaknite možnosti Shrani.

Skrivanje ali skupna raba seznamov

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Dotaknite se Shranjeno Shrani mesto in nato Lists (Seznami).
 3. Pri seznamu, ki ga želite dodati v skupno rabo, se dotaknite ikone menija za več možnosti Več in nato izberite možnost:
  • Skrivanje/prikazovanje na zemljevidu: ko si ogledujete zemljevid, lahko prikažete ali skrijete svoja shranjena mesta.
  • Urejanje seznama:  dodajanje ali odstranjevanje mest na seznamu.
  • Skupna raba seznama : omogočite drugim, da vidijo vaš shranjeni seznam ali sodelujejo na njem.
  • Možnosti skupne rabe: določite lahko, da je seznam javen, zaseben ali v skupni rabi. Če želite vsem s povezavo omogočiti, da si lahko ogledajo vaš seznam, se dotaknite V skupni rabi. Če želite, da lahko vsakdo najde in spremlja vaš seznam, se dotaknite Javno

Vsi, ki si lahko ogledajo vaše sezname, si lahko ogledajo tudi imena in profilne slike oseb, ki so se pridružile seznamu. Ogledajo si lahko tudi, kdo je na seznam dodal ali uredil mesta in opombe.

Upravljajte, kdo lahko ureja vaše sezname v skupni rabi

Povabite druge k urejanju vašega seznama

Druge lahko povabite, da se pridružijo vašim seznamom v skupni rabi in javnim seznamom in jih uredijo:

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Dotaknite se Shranjeno Shrani mesto in nato Lists (Seznami).
 3. Pri seznamu se dotaknite ikone za več možnosti Več in nato Skupna raba seznama.
 4. Vklopite možnost »Povezava omogoča urejanje«.
 5. Izberite, s kom želite deliti povezavo za urejanje.

Spremenite, kdo lahko ureja vaš seznam

Seznam za urejanje seznama lahko date znova v skupno rabo ali dodate več urednikov tako:

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Dotaknite se Shranjeno Shrani mesto in nato Lists (Seznami).
 3. Dotaknite se ikone za več možnosti Več in nato Možnosti skupne rabe.
 4. V razdelku »Uredniki« se dotaknite možnosti Povabite druge k urejanju.
 5. Izberite, s kom želite deliti povezavo.

Če želite odstraniti vse trenutne urednike, izklopite urejanje:

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Dotaknite se Shranjeno Shrani mesto in nato Lists (Seznami).
 3. Ob seznamu se dotaknite ikone za več možnosti Več in nato Možnosti skupne rabe.
 4. V razdelku »Možnosti urejanja« izklopite Omogoči urejanje seznama drugim.
  1. Vklopite Omogoči urejanje seznama drugim da dobite novo povezavo za skupno rabo z drugimi.

Zaključite seznam

Seznami s spodaj navedenimi atributi so primerni za predstavitev (predstavljeni seznami se lahko prikažejo na zavihku »Razišči« v Google Zemljevidih ter drugih mestih v Zemljevidih in Iskanju). Če želite dokončati seznam:

 1. Ustvarite nov seznam z lastnim naslovom.
 2. Dodajte opis seznama.
 3. Dodajte vsaj 4 mesta.
 4. Dodajte opis za vsako mesto na seznamu.
 5. Izberite fotografijo za vsako mesto na seznamu.
 6. Dotaknite se možnosti Objavi.

Če želite, da seznam ostane zaseben, ga naredite zasebnega, tako da bo viden samo vam. Če želite svoj seznam preklopiti na zasebnega, se pri seznamu dotaknite ikone menija za več možnosti Večin nato Možnosti skupne rabe in nato Zasebno.

Prilagajanje vrstnega reda seznama

Vrstni red mest, shranjenih na seznamih Google Zemljevidov, lahko prilagodite.
 1. V telefonu ali tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Zemljevidi Zemljevidi.
 2. Dotaknite se Shranjeno Shrani mesto.
 3. Dotaknite se seznama, ki ga želite prerazporediti.
 4. Dotaknite se ikone za urejanje Uredi.
 5. Vklopite Prilagodi vrstni red seznama.
 6. Če želite spremeniti vrstni red, se dotaknite štirih modrih črt na levi strani naslova mesta in jih pridržite. 
 7. Ko končate, se dotaknite možnosti Shrani.

Spremljanje seznama

Če spremljate seznam, ki ga je sestavil nekdo drug, bodo shranjena mesta te osebe prikazana v vaših mestih. Mesta bodo prikazana tudi kot predlagane lokacije v Google Zemljevidih.

Spremljanje seznama z uporabo povezave

 1. Povezave, ki ste jo prejeli, se dotaknite, da jo odprete.
 2. Dotaknite se možnosti Spremljaj. Ta seznam bo zdaj dodan skupini seznamov, ki jih spremljate.
 3. Izbirno: če ne želite več spremljati seznama, ki ga je drug uporabnik dal v skupno rabo z vami, se dotaknite seznama in nato Spremljam.

Ogled seznamov drugih uporabnikov

Če ima uporabnik v Google Zemljevidih sezname, za katere je bil omogočen javni dostop, jih lahko spremljate. 

 1. Dotaknite se imena uporabnika, katerega seznam želite spremljati.
 2. Dotaknite se Seznami.
 3. Dotaknite se seznama, ki ga želite spremljati in nato ikone menija za več možnosti Več Spremljaj
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?