Gumawa ng listahan ng mga lugar

Sa Google Maps, maaari kang gumawa ng listahan ng mga lugar, gaya ng iyong mga paboritong lugar o mga lugar na gusto mong puntahan.

Gumawa ng bagong listahan

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
 2. I-click ang Menu Menu at pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Naka-save.
 3. Sa kanang bahagi sa ibaba, i-click ang Magdagdag Magdagdag.
 4. Maglagay ng pangalan at paglalarawan.
 5. I-click ang I-save.

Mag-save ng lugar sa isang listahan

 1. Maghanap ng lugar o i-click ito sa mapa.
 2. I-click ang I-save.
 3. Pumili ng listahan. Para gumawa ng listahan, i-click ang Bagong listahan Idagdag.
 4. Opsyonal: Para mag-alis ng lugar sa listahan, i-click ang Naka-save at pagkatapos ay i-click ang listahan.

Tingnan ang iyong mga listahan

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
 2. I-click ang Menu Menu at pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Naka-save.

Mag-edit o mag-delete ng listahan

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
 2. I-click ang Menu Menu at pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Naka-save.
 3. Para magbura ng listahan, i-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-delete ang listahan.
 4. Para mag-edit ng listahan, sa itaas, i-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-edit ang listahan. Mula rito, magagawa mong:
  • I-edit ang listahan: I-click ang pangalan o paglalarawan na gusto mong baguhin.
  • Magdagdag ng tala: I-click ang kahon sa ibaba ng address. Maaari kang magdagdag ng hanggang 4,000 character.
  • Mag-delete ng naka-save na lugar: I-click ang AlisinAlisin.

Awtomatikong mase-save ang iyong mga pagbabago. Lalabas ang iyong komento sa naka-save mong listahan sa ibaba ng lugar.

Kumpletuhin ang iyong listahan

Kwalipikadong maitampok ang mga listahang mayroon ng mga attribute sa ibaba (puwedeng lumabas ang mga itinatampok na listahan sa tab na I-explore sa Google Maps at sa iba pang lugar sa Maps at Search). Para kumpletuhin ang iyong listahan:

 1. Gumawa ng bagong listahang may sarili mong pamagat.
 2. Magdagdag ng paglalarawan tungkol sa listahan.
 3. Magdagdag ng kahit 4 na lugar.
 4. Magdagdag ng mga paglalarawan tungkol sa bawat lugar sa listahan.
 5. Para i-publish ang iyong listahan, i-click ang Higit pa Higit paat pagkatapos ay Mga opsyon sa pagbabahagi at pagkatapos ay Pampubliko.

Tandaan: Puwede ring manatiling pribado ang isang listahan sa pamamagitan ng pag-toggle sa "pribado" para ikaw lang ang makakita sa iyong listahan. Para i-toggle at gawing pribado ang iyong listahan, sa tabi ng listahan mo, i-click ang Higit paHigit paat pagkatapos ay Mga opsyon sa pagbabahagi at pagkatapos ay Pribado.

Magtago o magbahagi ng mga listahan

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
 2. I-click ang Menu Menu at pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Naka-save.
 3. Sa tabi ng listahang gusto mong ibahagi, i-click ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay pumili ng opsyon:

Itago o ipakita ang iyong listahan 

Upang ipakita o itago ang mga naka-save na lugar mo kapag tumitingin sa mapa, i-click ang Itago/Ipakita sa iyong mapa.

Ibahagi ang iyong listahan

​​Tandaan: Hindi mo maibabahagi ang mga naka-star na lugar.
Para hayaang makita ng iba ang iyong naka-save na listahan, i-click ang Ibahagi ang listahan at pagkatapos ay piliin kung paano ito ibabahagi. Kung gusto mo ng link na maibabahagi mo sa iba, i-click ang Kumuha ng link
Upang magpasya kung gaano kadaling mahanap ang iyong listahan, i-click ang Mga opsyon sa pagbabahagi

Subaybayan ang isang listahan

Kung sinusubaybayan mo ang isang listahang gawa ng ibang tao, lalabas ang kanilang mga naka-save na lugar sa Iyong Mga Lugar. Lalabas din ang mga lugar bilang mga iminumungkahing lokasyon sa Google Maps.

 1. Buksan ang listahan.
 2. Sa itaas, i-click ang Subaybayan. Maidaragdag na ngayon ang listahang ito sa pangkat ng mga listahang sinusubaybayan mo.
 3. Opsyonal: Para huwag nang subaybayan ang isang listahan, i-click ang listahan at pagkatapos ay Sinusubaybayan.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?