Kohtade loendi loomine

Google Mapsis saate luua kohtade loendeid, nt lemmikkohtade loendi või loendi kohtadest, mida soovite külastada.

Uue loendi loomine

 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus Maps.
 2. Puudutage valikuid Salvestatud Salvesta koht ja siis Loendid.
 3. Puudutage paremas allnurgas nuppu Lisa Plus.
 4. Sisestage nimi ja kirjeldus.
 5. Puudutage nuppu Salvesta.

Koha salvestamine loendisse

 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus Maps.
 2. Otsige soovitud kohta või puudutage seda kaardil.
 3. Puudutage allservas koha nime või aadressi.
 4. Puudutage nuppu Salvesta.
 5. Valige loend. Uue loendi loomiseks puudutage valikut Uus loend Plus.

Loendis olevale kohale märkme lisamine

 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus Maps.
 2. Puudutage valikuid Salvestatud Salvesta koht ja siis Loendid.
 3. Puudutage loendit.
 4. Leidke koht ja siis puudutage valikut Rohkem 더보기.
 5. Puudutage käsku Lisa kommentaar.
 6. Lisage märkus ja siis puudutage käsku Salvesta. Märkmed võivad olla kuni 400 tähemärgi pikkused.

Loendite otsimine

Oma loendite leidmiseks tehke järgmist.
 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus Maps
 2. Puudutage valikuid Salvestatud Salvesta koht ja siis Loendid.
Loendid on jagatud kaheks jaotiseks järgmiselt.
 • Teie loendid: sisaldab kõiki teie järjestatud loendeid, mis on sorditud viimatise muutmise kuupäeva järgi. Teie loendid „Lemmikud“, „Tahan minna“ ja „Tärniga tähistatud“ on kinnitatud ülaossa.
 • Loendid, mida jälgite: sisaldab kõiki loendeid, mida Mapsis jälgite.
Kui jaotises on üle 20 loendi, kuvatakse loendijaotise allosas valik „Kuva veel loendeid“. Jaotise kõigi loendite leidmiseks puudutage valikut Kuva veel loendeid.

Loendi muutmine või kustutamine

 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus Maps.
 2. Puudutage valikuid Salvestatud Salvesta koht ja siis Loendid.
 3. Puudutage muudetava või kustutatava loendi kõrval valikut Rohkem 더보기 ja siis ja tehke sobiv valik.
  • Muuda loendit: muutke loendi nime, kirjeldust või kohti.
  • Kustuta loend: eemaldage loend.
 4. Loendi muutmiseks puudutage ülaservas käsku Muuda Muuda. Siin saate teha järgmist.
  • Loendi muutmine: puudutage ülaservas nime või kirjeldust, mida soovite muuta.
  • Märkmete lisamine: puudutage välja selle koha all, mida soovite kirjeldada. Saate lisada kuni 400 tähemärki.
  • Salvestatud koha kustutamine: puudutage käsku Eemalda Eemaldamine.
 5. Kui olete lõpetanud, puudutage paremas ülaservas käsku Salvesta.

Loendite peitmine või jagamine

 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus Maps.
 2. Puudutage valikuid Salvestatud Salvesta koht ja siis Loendid.
 3. Puudutage jagatava loendi kõrval valikut Rohkem 더보기 ja siis ja tehke sobiv valik.
  • Peida/kuva kaardil: kuvab või peidab teie salvestatud kohad kaardi vaatamise ajal.
  • Muuda loendit: lisage loendisse kohti või eemaldage neid sealt.
  • Jaga loendit: lubage teistel teie salvestatud loendit näha või selle kallal koos töötada.
  • Jagamisvalikud: võite muuta loendi avalikuks, privaatseks või jagatuks. Et loendit saaks vaadata igaüks, kellel on link, puudutage valikut Jagatud. Et teie loendit oleks võimalik leida ja jälgida ükskõik kellel, puudutage valikut Avalik.

Igaüks, kes saab teie loendeid vaadata, saab vaadata ka loendiga liitunud inimeste nimesid ja profiilipilte. Nad saavad ka vaadata, kes on loendisse kohti ja märkmeid lisanud või neid muutnud.

Jagatud loendite muutmisõiguse haldamine

Kutsuge teisi teie loendit muutma

Võite kutsuda teisi teie jagatud ja avalikke loendeid muutma järgmiselt.

 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus Maps.
 2. Puudutage valikuid Salvestatud Salvesta koht ja siis Loendid.
 3. Puudutage loendi kõrval valikuid Rohkem Rohkem ja siis Jagatud loend.
 4. Lülitage sisse valik „Link lubab muuta“.
 5. Valige, kellega soovite muutmislinki jagada.

Loendi muutmisõiguse muutmine

Siit saate teada, kuidas loendi muutmislinki uuesti jagada või muutjaid juurde lisada.

 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus Maps.
 2. Puudutage valikuid Salvestatud Salvesta koht ja siis Loendid.
 3. Puudutage valikuid Rohkem Rohkem ja siis Jagamisvalikud.
 4. Puudutage jaotises „Muutjad“ valikut Kutsu teisi.
 5. Valige, kellega soovite linki jagada.

Kõikide praeguste muutjate eemaldamiseks lülitage muutmine välja. Selleks toimige järgmiselt.

 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus Maps.
 2. Puudutage valikuid Salvestatud Salvesta koht ja siis Loendid.
 3. Puudutage loendi kõrval valikuid Rohkem Rohkem ja siis Jagamisvalikud.
 4. Lülitage jaotises „Muutmisvalikud“ välja valik Luba teistel seda loendit muuta.
  1. Lülitage sisse valik Luba teistel seda loendit muuta, et saada uus link, mida teistega jagada.

Loendi lõpetamine

Allolevate atribuutidega loendid on esiletõstmiseks sobilikud (esiletõstetud loendid võidakse kuvada Google Mapsi vahekaardil Avastage ja muudes kohtades nii Mapsis kui ka otsingus). Loendi lõpetamiseks tehke järgmist.

 1. Koostage uus loend oma pealkirjaga.
 2. Lisage loendi kirjeldus.
 3. Lisage vähemalt neli kohta.
 4. Lisage iga loendis oleva koha kirjeldused.
 5. Puudutage nuppu Avalda.

Kui aktiveerite lüliti „Privaatne“, jääb loend privaatseks. Nii näete seda ainult teie. Kui soovite oma loendi privaatseks muuta, puudutage loendi kõrval valikuid RohkemRohkemja siis Jagamisvalikud ja siis Privaatne.

Loendi jälgimine

Kui jälgite kellegi teise loodud loendit, kuvatakse tema salvestatud kohad jaotises Teie kohad. Lisaks kuvatakse need kohad Google Mapsis soovitatud asukohtadena.

Loendi jälgimine lingi abil

 1. Puudutage saadetud linki selle avamiseks.
 2. Puudutage käsku Jälgi. Loend lisatakse seejärel jälgitavate loendite hulka.
 3. Valikuline. Kui soovite teiega jagatud loendi jälgimise lõpetada, valige loend ja siis Jälgitav.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?