Създаване на списък с места

В Google Карти можете да създадете списък с места, като например любимите ви места или такива, които искате да посетите.

Създаване на нов списък

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Google Карти.
 2. Докоснете менюто Менюи след това Вашите места и след това Запазени.
 3. Докоснете „Добавяне“ Добавяне долу вдясно.
 4. Въведете име и описание.
 5. Докоснете Запазване.

Запазване на място в списък

 1. Отворете приложението Google Карти Google Карти.
 2. Потърсете място или го докоснете на картата.
 3. В долната част на екрана докоснете името или адреса на мястото.
 4. Докоснете Запазване.
 5. Изберете списък. За да създадете нов списък, докоснете Нов списък Добавяне.
 6. По избор: След като запазите място в списък, към него може да се добави бележка.

Намиране на списъците ви

Можете да намерите на едно място всичките си списъци, като например списъци за групата и списъци, които следвате.
Списъците ви са разделени на 3 секции:
 • Вашите списъци: Съдържа всичките ви подредени списъци, сортирани по датата на последната ви редакция. Списъците ви „Любими“, „Искам да посетя“ и „Със звезда“ са фиксирани най-горе.
 • Списъци за групата: Съдържа всички списъци, по които сте работили с групата ви, подредени по дата на последната ви редакция.
 • Списъци, които следвате: Съдържа всички списъци, които следвате в Карти.

За да намерите списъците си:

 1. На устройството си с Android отворете приложението Google Карти Google Карти
 2. Докоснете менюто Менюи след това  Вашите места и след това Списъци.
Съвет: Ако в дадена секция има повече от 20 списъка, в долната част на секцията със списъците ще видите „Показване на още списъци“. За да намерите всички списъци в дадена секция, докоснете Показване на още списъци.

Редактиране или изтриване на списък

 1. Отворете приложението Google Карти Google Карти.
 2. Докоснете менюто Меню и след това Вашите места и след това Запазени.
 3. Докоснете списъка, който искате да редактирате или изтриете.
 4. За да изтриете списък, в горната част докоснете „Още“ Още и след това Изтриване на списъка.
  Забележка: Не можете да изтриете списъците по подразбиране, вградени в Карти, като „Любими“, „Искам да посетя“ и „Места със звезди“.  
 5. За да промените списък, в горната част докоснете „Редактиране“ Редактиране. Оттук можете:
  • да редактирате списъка: в горната част докоснете името или описанието, което искате да промените;
  • да добавяте бележки: докоснете полето под мястото, което искате да опишете. Можете да добавите до 4000 знака;
  • да изтриете запазено място: докоснете „Премахване“ Премахване.
 6. Когато сте готови, докоснете Запазване в горния десен ъгъл.

Завършване на списъка

Списъците, съдържащи долупосочените атрибути, отговарят на условията за представяне (представените списъци могат да се показват в раздела „Изследване“ в Google Карти, както и на други места в Карти и Търсене). За да завършите списъка си:

 1. Направете нов списък с ваше собствено заглавие.
 2. Добавете описание на списъка.
 3. Добавете поне 4 места.
 4. Добавете описания за всяко място в списъка.
 5. Изберете снимка за всяко място в списъка.
 6. Докоснете Публикуване.

Забележка: Даден списък може да остане частен, като преместите превключвателя на „Частен“, така че да го виждате само вие. За да превключите списъка си на частен, до него докоснете „Още“ Ощеи след това Опции за споделяне и след това Частен.

Персонализиране на реда в списък

Можете да персонализирате реда на местата, запазени в списъците ви в Google Карти.
 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Google Карти.
 2. Докоснете менюто Меню и след това Вашите места и след това Списъци.
 3. Докоснете списъка, който искате да пренаредите.
 4. Докоснете „Редактиране“ Редактиране.
 5. Включете Персонализиране на реда в списъка.
 6. Докоснете и задръжте четирите сини линии отляво на заглавието на мястото, за да промените реда. 
 7. Когато приключите, докоснете Запазване.

Скриване или споделяне на списъци

​​Забележка: Не можете да споделяте места със звезда.

 1. Отворете приложението Google Карти Google Карти.
 2. Докоснете менюто Меню и след това Вашите места и след това Запазени.
 3. До списъка, който искате да споделите, докоснете „Още“ Още и след това изберете опция:
  • Да се скрие от картата ви/Да се показва на картата ви: Покажете или скрийте запазените си места, когато разглеждате картата.
  • Споделяне на списъка: Позволете на другите да виждат запазения ви списък.
  • Опции за споделяне: Можете да направите списъка си обществен, частен или споделен. За да позволите на всички, които разполагат с връзката, да виждат списъка ви, докоснете Споделен. За да позволите на всички да намират и следят списъка ви, докоснете Обществен

Следене на списък

Ако следите чужд списък, запазените в него места ще се показват във „Вашите места“. Местата ще се показват също и като предложения за местоположения в Google Карти.

Следене на списък посредством връзка

 1. Докоснете получената връзка, за да я отворите.
 2. Докоснете Следене. Този списък ще бъде добавен към групата списъци, които следите.
 3. По избор: За да прекратите следенето на споделен с вас списък, докоснете списъка и след това Следене.

Разглеждане на чужди списъци

Ако потребител има списъци в Google Карти, които са направени обществени, можете да ги следите. 

 1. Докоснете името на потребителя, чийто списък искате да следите.
 2. Докоснете Списъци.
 3. Докоснете списъка, който искате да следитеи след това „Още“ Още и след това Следене
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?