Tạo danh sách địa điểm

Trong Google Maps, bạn có thể tạo danh sách các địa điểm, như các địa điểm yêu thích hoặc địa điểm bạn muốn ghé thăm.

Tạo danh sách mới

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.
 3. Ở phía dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Dấu cộng.
 4. Nhập tên và thông tin mô tả.
 5. Chọn một loại danh sách:
  • Riêng tư: Chỉ bạn mới có thể xem và chỉnh sửa.
  • Đã chia sẻ: Chia sẻ đường liên kết để xem hoặc chỉnh sửa.
  • Công khai: Xuất hiện công khai trong các dịch vụ của Google trên web kèm theo hồ sơ và hình ảnh của bạn.
 6. Nhấn vào Lưu.

Lưu địa điểm vào danh sách

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Tìm kiếm một địa điểm hoặc nhấn vào địa điểm đó trên bản đồ.
 3. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào tên hoặc địa chỉ của địa điểm.
 4. Nhấn vào Lưu.
 5. Chọn danh sách. Để tạo danh sách mới, hãy nhấn vào biểu tượng Danh sách mới Dấu cộng.
 6. Không bắt buộc: Bạn có thể thêm ghi chú cho một địa điểm sau khi lưu địa điểm đó vào danh sách.

Tìm danh sách

Cách tìm danh sách của bạn:

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps trên thiết bị Android. 
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.

Chỉnh sửa hoặc xóa danh sách

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.
 3. Nhấn vào danh sách bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.
 4. Để xóa danh sách, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa danh sách.
  Lưu ý: Bạn không thể xóa danh sách mặc định có sẵn trong Maps, chẳng hạn như danh sách Mục ưa thích, Muốn đến và Địa điểm có gắn dấu sao.
 5. Để thay đổi danh sách, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa ở phía trên cùng. Từ đây, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:
  • Chỉnh sửa danh sách: Ở phía trên cùng, hãy nhấn vào tên hoặc nội dung mô tả mà bạn muốn thay đổi.
  • Thêm ghi chú: Nhấn vào hộp bên dưới địa điểm bạn muốn mô tả. Bạn có thể thêm tối đa 4.000 ký tự.
  • Xóa địa điểm đã lưu: Nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.
 6. Khi bạn hoàn tất, nhấn vào Lưu ở trên cùng bên phải.

Ẩn hoặc chia sẻ danh sách

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.
 3. Bên cạnh danh sách mà bạn muốn chia sẻ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó chọn một tùy chọn:
  • Ẩn/Hiển thị trên bản đồ: Hiển thị hoặc ẩn địa điểm mà bạn đã lưu khi xem bản đồ.
  • Chỉnh sửa danh sách: Thêm hoặc xóa địa điểm khỏi danh sách.
  • Chia sẻ danh sách: Cho phép người khác xem hoặc cộng tác trên danh sách bạn đã lưu.
  • Tùy chọn chia sẻ: Bạn có thể đặt danh sách của mình ở chế độ công khai, riêng tư hoặc chia sẻ. Để cho phép mọi người có đường liên kết đều có thể xem danh sách của bạn, hãy nhấn vào Đã chia sẻ. Để cho phép mọi người tìm và theo dõi danh sách của bạn, hãy nhấn vào Công khai

Bất cứ ai có thể xem danh sách của bạn cũng có thể xem tên và ảnh hồ sơ của những người đã tham gia danh sách. Những người này cũng có thể xem người dùng đã thêm hoặc chỉnh sửa địa điểm và ghi chú trong danh sách.

Quản lý người có thể chỉnh sửa danh sách chia sẻ của bạn

Mời người khác chỉnh sửa danh sách của bạn

Bạn có thể mời người khác tham gia danh sách chia sẻ và công khai của bạn để chỉnh sửa những danh sách đó:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.
 3. Bên cạnh danh sách, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Danh sách chia sẻ.
 4. Bật "Đường liên kết được phép chỉnh sửa".
 5. Chọn người để chia sẻ đường liên kết được phép chỉnh sửa.

Thay đổi người có thể chỉnh sửa danh sách của bạn

Dưới đây là cách chia sẻ lại đường liên kết có thể chỉnh sửa của danh sách hoặc thêm người chỉnh sửa:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Tùy chọn chia sẻ.
 4. Trong mục "Người chỉnh sửa", hãy nhấn vào Mời những người khác.
 5. Chọn người để chia sẻ đường liên kết.

Để xóa tất cả những người chỉnh sửa hiện tại, hãy tắt tùy chọn chỉnh sửa:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.
 3. Bên cạnh danh sách, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Tùy chọn chia sẻ.
 4. Trong mục "Tùy chọn chỉnh sửa", hãy tắt tùy chọn Cho phép chỉnh sửa danh sách.
  1. Bật Cho phép chỉnh sửa danh sách để nhận đường liên kết mới nhằm chia sẻ danh sách với người khác.

Hoàn thiện danh sách

Danh sách có các thuộc tính bên dưới đủ điều kiện để hiển thị nổi bật (danh sách nổi bật có thể xuất hiện trong tab Khám phá của Google Maps cũng như các địa điểm khác trên Maps và Tìm kiếm). Sau đây là hướng dẫn để hoàn thiện danh sách của bạn:

 1. Tạo một danh sách mới bằng tiêu đề của chính bạn.
 2. Thêm thông tin mô tả về danh sách.
 3. Thêm ít nhất 4 địa điểm.
 4. Thêm thông tin mô tả về từng địa điểm trong danh sách.
 5. Chọn một bức ảnh cho mỗi địa điểm trong danh sách.
 6. Nhấn vào Xuất bản.

Bạn có thể duy trì danh sách ở chế độ riêng tư bằng cách bật chế độ "riêng tư" để chỉ một mình bạn mới có thể xem danh sách của mình. Để bật chế độ riêng tư cho danh sách, bên cạnh danh sách của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Tùy chọn chia sẻ sau đó Riêng tư.

Tùy chỉnh thứ tự danh sách

Bạn có thể tùy chỉnh thứ tự lưu các địa điểm vào danh sách Google Maps.
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.
 3. Trong "Danh sách của bạn", hãy nhấn vào danh sách mà bạn muốn sắp xếp lại.
 4. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 5. Bật tùy chọn Tùy chỉnh thứ tự trong danh sách.
 6. Nhấn và giữ bốn dòng màu xanh lam ở bên trái của tiêu đề địa điểm để thay đổi thứ tự. 
 7. Khi bạn thực hiện xong, hãy nhấn vào Lưu.

Theo dõi danh sách

Nếu bạn theo dõi danh sách do người khác tạo, các địa điểm đã lưu của họ sẽ hiển thị trong Địa điểm của bạn. Các địa điểm cũng sẽ xuất hiện là vị trí được đề xuất trong Google Maps.

Theo dõi danh sách bằng đường dẫn liên kết

 1. Nhấn vào đường dẫn liên kết mà bạn nhận được để mở.
 2. Nhấn vào Theo dõi. Danh sách này sẽ được thêm vào nhóm danh sách mà bạn theo dõi.
 3. Không bắt buộc: Để ngừng theo dõi danh sách mà người nào đó đã chia sẻ với bạn, hãy nhấn vào danh sách sau đóĐang theo dõi.

Xem danh sách do người khác tạo

Nếu một người dùng đã đặt bất kỳ danh sách Google Maps nào ở chế độ công khai thì bạn có thể theo dõi các danh sách đó. 

 1. Nhấn vào tên của người dùng có danh sách mà bạn muốn theo dõi.
 2. Nhấn vào Danh sách.
 3. Nhấn vào danh sách mà bạn muốn theo dõi sau đó Thêm Thêm sau đó Theo dõi
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?