Tạo danh sách địa điểm

Trong Google Maps, bạn có thể tạo danh sách các địa điểm, như các địa điểm yêu thích hoặc địa điểm bạn muốn ghé thăm.

Tạo danh sách mới

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.
 3. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào nút Danh sách mới Plus.
 4. Nhập tên và nội dung mô tả.
 5. Chọn một loại danh sách:
  • Riêng tư: Chỉ bạn mới có thể xem và chỉnh sửa.
  • Chia sẻ: Chia sẻ đường liên kết để xem hoặc chỉnh sửa.
 6. Nhấn vào Lưu.

Lưu địa điểm vào danh sách

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Tìm một địa điểm hoặc nhấn vào địa điểm đó trên bản đồ.
 3. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào tên hoặc địa chỉ của địa điểm.
 4. Nhấn vào Lưu.
 5. Chọn danh sách. Để tạo một danh sách mới, hãy nhấn vào biểu tượng Danh sách mới Plus.
 6. Không bắt buộc: Bạn có thể thêm ghi chú cho một địa điểm sau khi lưu địa điểm đó vào danh sách.

Tìm danh sách

Cách tìm danh sách của bạn:

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps trên thiết bị Android. 
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.

Chỉnh sửa hoặc xoá danh sách

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.
 3. Nhấn vào danh sách bạn muốn chỉnh sửa hoặc xoá.
 4. Để xoá danh sách, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Xoá danh sách.
  Lưu ý: Bạn không thể xoá danh sách mặc định có sẵn trong Maps, chẳng hạn như Địa điểm yêu thích, Địa điểm muốn đến và Địa điểm có gắn dấu sao.
 5. Để thay đổi một danh sách, ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Chỉnh sửa danh sách.
  • Chỉnh sửa danh sách: Ở trên cùng, hãy nhấn vào tên hoặc nội dung mô tả bạn muốn thay đổi.
  • Thêm ghi chú: Nhấn vào ô bên dưới địa điểm bạn muốn thêm nội dung mô tả. Bạn có thể thêm tối đa 4.000 ký tự.
  • Xoá địa điểm đã lưu: Nhấn vào biểu tượng Xoá Xóa.
 6. Khi bạn hoàn tất, nhấn vào Lưu ở trên cùng bên phải.

Ẩn hoặc chia sẻ danh sách

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.
 3. Bên cạnh danh sách bạn muốn chia sẻ, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó chọn một mục:
  • Ẩn/Hiển thị trên bản đồ: Hiển thị hoặc ẩn địa điểm bạn đã lưu khi xem bản đồ.
  • Chỉnh sửa danh sách: Thêm hoặc xoá địa điểm khỏi danh sách.
  • Chia sẻ danh sách: Cho phép người khác xem hoặc cộng tác trên danh sách bạn đã lưu.
  • Tuỳ chọn chia sẻ: Bạn có thể đặt danh sách của mình ở chế độ riêng tư hoặc chia sẻ. Để cho phép những người có đường liên kết xem được danh sách của bạn, hãy nhấn vào Chia sẻ

Bất cứ ai có thể xem danh sách của bạn cũng có thể xem tên và ảnh hồ sơ của những người có tên trong danh sách này. Những người này cũng có thể xem ai đã thêm hoặc chỉnh sửa các địa điểm và ghi chú trong danh sách.

Quản lý người có thể chỉnh sửa danh sách bạn đã chia sẻ

Mời người khác chỉnh sửa danh sách của bạn

Bạn có thể mời người khác tham gia danh sách chia sẻ của bạn để chỉnh sửa danh sách đó:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.
 3. Bên cạnh danh sách, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Chia sẻ danh sách.
 4. Bật chế độ "Đường liên kết được phép chỉnh sửa".
 5. Chọn người bạn muốn chia sẻ đường liên kết được phép chỉnh sửa.

Thay đổi người có thể chỉnh sửa danh sách của bạn

Dưới đây là cách chia sẻ lại đường liên kết có thể chỉnh sửa của danh sách hoặc thêm người chỉnh sửa:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.
 3. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Tuỳ chọn chia sẻ.
 4. Trong mục "Người chỉnh sửa", hãy nhấn vào Mời người chỉnh sửa.
 5. Chọn người bạn muốn chia sẻ đường liên kết.

Để xoá tất cả những người chỉnh sửa hiện tại, hãy tắt tuỳ chọn chỉnh sửa:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.
 3. Bên cạnh danh sách, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Tuỳ chọn chia sẻ.
 4. Trong mục "Tuỳ chọn chỉnh sửa", hãy tắt chế độ Cho phép người khác chỉnh sửa danh sách này.
  1. Bật chế độ Cho phép người khác chỉnh sửa danh sách này để nhận đường liên kết mới và chia sẻ danh sách với người khác.

Tùy chỉnh thứ tự danh sách

Bạn có thể tùy chỉnh thứ tự lưu các địa điểm vào danh sách Google Maps.
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Đã lưu Lưu địa điểm.
 3. Trong "Danh sách của bạn", hãy nhấn vào danh sách mà bạn muốn sắp xếp lại.
 4. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 5. Bật tùy chọn Tùy chỉnh thứ tự trong danh sách.
 6. Nhấn và giữ bốn dòng màu xanh lam ở bên trái của tiêu đề địa điểm để thay đổi thứ tự. 
 7. Khi bạn thực hiện xong, hãy nhấn vào Lưu.

Theo dõi danh sách

Nếu bạn theo dõi danh sách do người khác tạo, các địa điểm họ đã lưu sẽ xuất hiện trong mục Địa điểm của bạn. Các địa điểm này cũng sẽ xuất hiện dưới dạng vị trí được đề xuất trong Google Maps.

Theo dõi danh sách bằng đường dẫn liên kết

 1. Nhấn vào đường liên kết bạn nhận được để mở đường liên kết đó.
 2. Nhấn vào Lưu. Danh sách này sẽ được thêm vào nhóm danh sách mà bạn theo dõi.
 3. Không bắt buộc: Để ngừng theo dõi danh sách do người nào đó đã chia sẻ với bạn, hãy nhấn vào danh sách đó sau đó Đã lưu.

Xem danh sách do người khác tạo

Nếu một người dùng có bất kỳ danh sách nào trên Google Maps, thì bạn có thể theo dõi các danh sách đó. 

 1. Nhấn vào tên của người dùng có danh sách bạn muốn theo dõi.
 2. Nhấn vào Danh sách.
 3. Nhấn vào danh sách bạn muốn theo dõi sau đó Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15803117093950838647
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
76697