Gumawa ng listahan ng mga lugar

Sa Google Maps, maaari kang gumawa ng listahan ng mga lugar, gaya ng iyong mga paboritong lugar o mga lugar na gusto mong puntahan.

Gumawa ng bagong listahan

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. I-tap ang Menu Menuat pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Naka-save.
 3. Sa kanang bahagi sa ibaba, i-tap ang Magdagdag Idagdag.
 4. Maglagay ng pangalan at paglalarawan.
 5. I-tap ang I-save.

Mag-save ng lugar sa isang listahan

 1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. Maghanap ng lugar o i-tap ito sa mapa.
 3. Sa ibaba, i-tap ang pangalan o address ng lugar.
 4. I-tap ang I-save.
 5. Pumili ng listahan. Para gumawa ng bagong listahan, i-tap ang Bagong listahan Idagdag.
 6. Opsyonal: Puwedeng magdagdag ng tala sa isang lugar pagkatapos itong i-save sa isang listahan.

Hanapin ang iyong mga listahan

Mahahanap mo sa isang lugar ang lahat ng iyong listahan, tulad ng mga listahan ng grupo at listahang sinusubaybayan mo.
Nahahati sa 3 seksyon ang iyong mga listahan:
 • Iyong mga listahan: Kinabibilangan ng lahat ng iyong naka-order na listahan, na nakaayos ayon sa petsa kung kailan mo pinakahuling na-edit ang mga iyon. Naka-pin sa itaas ang iyong mga listahan na “Mga Paborito,” “Gustong puntahan,” at “Naka-star.”
 • Mga listahan ng grupo: Kinabibilangan ng lahat ng listahang ginawa mo at ng iyong pangkat, na nakaayos ayon sa petsa kung kailan mo pinakahuling na-edit ang mga iyon.
 • Mga listahang sinusubaybayan mo: Kinabibilangan ng lahat ng listahang sinusubaybayan mo sa Maps.

Para hanapin ang iyong mga listahan:

 1. Sa iyong Android device, buksan ang Google Maps app Google Maps
 2. I-tap ang Menu Menuat pagkatapos ay  Iyong mga lugar at pagkatapos ay Mga Listahan.
Tip: Kung may higit sa 20 listahan ang isang seksyon, makikita mo ang “Magpakita ng higit pang listahan” sa ibaba ng seksyon ng listahan. Para mahanap ang lahat ng iyong listahan sa isang seksyon, i-tap ang Magpakita ng higit pang listahan.

Mag-edit o mag-delete ng listahan

 1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. I-tap ang Menu Menu at pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Naka-save.
 3. I-tap ang listahang gusto mong i-edit o i-delete.
 4. Para magbura ng listahan, sa itaas, i-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-delete ang listahan.
  Tandaan: Hindi mo mabubura ang mga default na listahang naka-built in sa Maps, tulad ng Mga Paborito, Gustong Puntahan, at Mga Naka-star na Lugar.  
 5. Para magbago ng listahan, sa itaas, i-tap ang I-edit I-edit. Mula rito, magagawa mong:
  • I-edit ang listahan: Sa itaas, i-tap ang pangalan o paglalarawan na gusto mong baguhin.
  • Magdagdag ng mga tala: I-tap ang kahon sa ibaba ng lugar na gusto mong ilarawan. Maaari kang magdagdag ng hanggang 4,000 character.
  • Mag-delete ng naka-save na lugar: I-tap ang Alisin Alisin.
 6. Kapag tapos ka na, sa kanang itaas, i-tap ang I-save.

Kumpletuhin ang iyong listahan

Kwalipikadong maitampok ang mga listahang mayroon ng mga attribute sa ibaba (puwedeng lumabas ang mga itinatampok na listahan sa tab na I-explore sa Google Maps at sa iba pang lugar sa Maps at Search). Para kumpletuhin ang iyong listahan:

 1. Gumawa ng bagong listahang may sarili mong pamagat.
 2. Magdagdag ng paglalarawan tungkol sa listahan.
 3. Magdagdag ng kahit man lang 4 na lugar.
 4. Magdagdag ng mga paglalarawan tungkol sa bawat lugar na nasa listahan.
 5. Pumili ng larawan para sa bawat lugar na nasa listahan.
 6. I-tap ang I-publish.

Tandaan: Puwede ring manatiling pribado ang isang listahan sa pamamagitan ng pag-toggle sa "pribado" para ikaw lang ang makakita sa iyong listahan. Para gawing pribado ang iyong listahan, sa tabi ng listahan mo, i-tap ang Higit paHigit paat pagkatapos ay Mga opsyon sa pagbabahagi at pagkatapos ay Pribado.

I-customize ang pagkakasunod-sunod ng iyong listahan

Puwede mong i-customize ang pagkakasunod-sunod ng mga lugar na naka-save sa iyong mga listahan sa Google Maps.
 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. I-tap ang Menu Menuat pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Mga Listahan.
 3. I-tap ang listahang gusto mong baguhin ang pagkakaayos.
 4. I-tap ang I-edit I-edit.
 5. I-on ang I-customize ang pagkakasunod-sunod ng listahan.
 6. Pindutin nang matagal ang apat na asul na linya sa kaliwa ng pamagat ng lugar para baguhin ang pagkakasunod-sunod. 
 7. Kapag tapos ka na, i-tap ang I-save.

Magtago o magbahagi ng mga listahan

​​Tandaan: Hindi mo maibabahagi ang mga naka-star na lugar.

 1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. I-tap ang Menu Menu at pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Naka-save.
 3. Sa tabi ng listahang gusto mong ibahagi, i-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay pumili ng opsyon:
  • Itago/Ipakita sa iyong mapa: Ipakita o itago ang mga naka-save mong lugar kapag tumitingin sa mapa.
  • Ibahagi ang listahan: Payagan ang ibang tao na makita ang iyong naka-save na listahan.
  • Mga opsyon sa pagbabahagi: Puwede mong gawing pampubliko, pribado, o nakabahagi ang iyong listahan. Para hayaan ang sinumang mayroon ng link na makita ang iyong listahan, i-tap ang Nakabahagi. Para hayaan ang kahit sino na mahanap at masubaybayan ang iyong listahan, i-tap ang Pampubliko

Subaybayan ang isang listahan

Kung sinusubaybayan mo ang isang listahang gawa ng ibang tao, lalabas ang mga naka-save niyang lugar sa Iyong Mga Lugar. Lalabas din ang mga lugar bilang mga iminumungkahing lokasyon sa Google Maps.

Subaybayan ang isang listahan gamit ang isang link

 1. I-tap ang link na natanggap mo para buksan ito.
 2. I-tap ang Subaybayan. Maidaragdag na ngayon ang listahang ito sa pangkat ng mga listahang sinusubaybayan mo.
 3. Opsyonal: Para huwag nang subaybayan ang isang listahang ibinahagi sa iyo ng isang tao, i-tap ang listahan at pagkatapos ay Sinusubaybayan.

Tingnan ang mga listahang gawa ng iba

Kung ang isang user ay may anumang listahan sa Google Maps na ginawang pampubliko, maaari mong subaybayan ang mga iyon. 

 1. Mag-tap sa pangalan ng user na gusto mong subaybayan ang listahan.
 2. I-tap ang Mga Listahan.
 3. Mag-tap sa listahang gusto mong subaybayan at pagkatapos ay Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Subaybayan
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?