חיפוש ושמירה של מיקומי חנייה

ניתן לחפש מקום חנייה לפני שתתחיל בנסיעה. אחרי שמגיעים ליעד אפשר לשמור את מיקום החניה כדי למצוא אותו מאוחר יותר.

הערות:

  • אפשר לחפש חניה רק כשנמצאים בקרבת היעד בערים מסוימות בארה"ב.
  • אי אפשר לחפש מקומות חניה ב-iPhone או ב-iPad.
עליך להשתמש במכשיר נייד כדי לשמור את מיקום החניה
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?