Maghanap at mag-save ng mga lokasyon ng parking

Bago ka magsimulang magmaneho, maaari kang maghanap ng mga lugar kung saan maaaring iparada ang iyong sasakyan. Kapag nakarating ka na sa iyong patutunguhan, maaari mong i-save ang lokasyon ng iyong parking upang mahanap mo ito sa ibang pagkakataon.

Mga Paalala:

  • Sa ilang lungsod sa U.S. ka lang makakapaghanap ng parking na malapit sa iyong patutunguhan.
  • Hindi ka makakapaghanap ng mga lugar na paparadahan sa iPhone o iPad.
Kailangan mong gumamit ng mobile device upang i-save ang lokasyon ng iyong parking.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?