Maghanap at mag-save ng mga lokasyon ng parking

Bago ka magsimulang magmaneho, maaari kang maghanap ng mga lugar kung saan maaaring iparada ang iyong sasakyan. Kapag nakarating ka na sa iyong patutunguhan, maaari mong i-save ang lokasyon ng iyong parking upang mahanap mo ito sa ibang pagkakataon.

Mga Paalala:

 • Sa ilang lungsod sa U.S. ka lang makakapaghanap ng parking na malapit sa iyong patutunguhan.
 • Hindi ka makakapaghanap ng mga lugar na paparadahan sa iPhone o iPad.

Magdagdag ng paradahan o garahe sa iyong ruta

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. Sa kanang bahagi sa ibaba, i-tap ang Mga Direksyon.
 3. Sa itaas, i-tap ang Kotse Nagmamaneho.
 4. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Higit pa 더보기 at pagkatapos ay Maghanap ng paradahan.
 5. Maghanap ng paradahan o garahe at i-tap ang Ruta sa Paradahan.
 6. Sa kanang bahagi sa ibaba, i-tap ang Magsimula.

I-save kung saan ka pumarada

Maaari mong i-save ang lokasyon ng iyong paradahan upang maalala mo kung saan mo iniwan ang iyong kotse.

Hakbang 1: Itakda ang mga serbisyo ng lokasyon sa "Palagi"

Ise-save lang ng Maps ang impormasyon ng iyong parking kung nakatakda ang mga serbisyo ng lokasyon sa "Palagi." Alamin kung paano itakda ang iyong mga setting ng lokasyon.

Hakbang 2: Itala ang iyong pisikal na aktibidad

Kapag hinayaan mo ang Google Maps na itala ang iyong aktibidad, awtomatikong tatandaan ng Maps kapag ipinarada mo ang iyong kotse (kahit na pumarada ka nang malayo sa patutunguhan mo).

 1. Pagkatapos mong mag-navigate papunta sa isang lugar, i-on ang Alamin kung saan ka pumarada.
 2. Payagan ang Google Maps na i-access ang iyong Motion and Fitness Activity.
 3. Kapag huminto ka sa paggalaw, makikita mo ang lokasyon ng iyong paradahan na may label na Pumarada ka malapit dito.

(Opsyonal) Hakbang 3: Ikonekta ang iyong device sa kotse mo

Para sa mga pinakatumpak na resulta, i-link ang iyong device sa kotse mo.

Gumamit ng Bluetooth

 1. I-on ang Bluetooth sa iyong telepono o tablet.
 2. Ipares ang iyong telepono o tablet sa iyong kotse.
 3. Itakda sa Bluetooth ang pinagmumulan ng audio system ng iyong kotse.

Gumamit ng USB

Isaksak ang iyong device sa kotse mo.

Hakbang 4: Itakda ang lokasyon ng iyong paradahan

Maaari mong i-save ang lokasyon ng iyong paradahan upang maalala mo kung saan mo iniwan ang iyong kotse.

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang asul na tuldok na nagpapakita ng iyong lokasyon.
 3. I-tap ang Itakda bilang lokasyon ng paradahan.

Mase-save sa Google Maps ang lokasyon ng iyong paradahan hanggang sa alisin mo ito.

Ilipat ang lokasyon ng iyong paradahan
 1. Buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang lokasyon ng iyong paradahan.
 3. Sa ibaba, i-tap ang Naka-save na paradahan at pagkatapos ay Baguhin ang lokasyon.
 4. Upang alisin ang lokasyon ng iyong paradahan sa Maps, sa ibaba, i-tap ang Naka-save na paradahan at pagkatapos ay Higit pa 더보기 at pagkatapos ay Huwag i-autosave ang paradahan.
Ibahagi ang lokasyon ng iyong paradahan

Upang magbahagi sa mga kaibigan upang mahanap nila ang lokasyon ng iyong paradahan, sa ibaba, i-tap ang Naka-save na paradahan at pagkatapos ay Ibahagi Ibahagi.

Hanapin kung saan ka nakaparada

Pagkatapos mong i-save ang lokasyon ng iyong paradahan, sa ibaba ng screen, i-tap ang Naka-save na paradahan at pagkatapos ay Ipakita sa mapa.

Tandaan: Upang ipakita ang lokasyon ng iyong paradahan pagkatapos mong maghanap ng isa pang lugar sa Maps, i-clear muna ang iyong mga resulta ng paghahanap. Sa search bar sa itaas, i-tap ang I-clear I-clear. Pagkatapos, sa ibaba, i-tap ang Naka-save na paradahan.

I-on o i-off ang mga notification

Maaari kang makakuha ng mga notification para sa impormasyon ng paradahan, tulad ng kung saan at gaano ka katagal pumarada.

 1. Buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle  at pagkatapos Mga Setting Mga Setting.
 3. I-tap ang Mga Notification.
 4. I-on o i-off ang Mga naka-save na lokasyon ng paradahan.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?