Xem thông tin giao thông gần bạn

Trên iPhone hoặc iPad, bạn có thể nhận được thông tin giao thông theo thời gian thực ở chế độ xem Hôm nay mà không cần mở ứng dụng Google Maps. Khi thêm tiện ích con Google Giao thông, bạn sẽ thấy:

 • Thông tin giao thông và tình trạng chậm trễ trong khu vực của bạn
 • Va chạm, đoạn đường thi công hoặc đường bị đóng ở gần

Nhận thông tin giao thông ở chế độ xem Hôm nay

Lưu ý: Tính năng này chỉ có sẵn trên iPhone (iOS 9 trở lên) hoặc iPad (iOS 10). Hướng dẫn dưới đây dành cho iOS 10.

 1. Trên màn hình khóa của iPhone hoặc iPad, vuốt từ trái sang phải cho đến khi bạn thấy danh sách tiện ích con.
  Vuốt sang phải
 2. Cuộn xuống dưới cùng và nhấn vào Chỉnh sửa.
  Vuốt lên Nhấn vào chỉnh sửa
 3. Nhấn vào Thêm Thêm "Google Giao thông" Google Maps.
  Thêm tiện ích con
 4. Nhấn vào Xong. Bạn sẽ thấy thông tin giao thông gần đó ở chế độ xem Hôm nay.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?