แชร์ ส่ง หรือพิมพ์เส้นทางจาก Google Maps

คุณสามารถแชร์เส้นทางที่พบใน Google Maps กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มี รวมถึงแชร์กับผู้อื่น หรือพิมพ์ได้

แก้ปัญหาการส่งเส้นทางไปยังอุปกรณ์

ทำให้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตแสดงขึ้นมาเป็นตัวเลือก

หากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตไม่แสดงขึ้นมาเมื่อเลือก "ส่งไปยังโทรศัพท์" ให้ทำดังนี้

 • ตรวจสอบว่าคุณใช้แอป Google Maps เวอร์ชันล่าสุด
 • ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ Google Maps ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยบัญชีเดียวกัน
  • วิธีลงชื่อเข้าใช้ในคอมพิวเตอร์
   1. ไปที่ Google ในคอมพิวเตอร์
   2. คลิกลงชื่อเข้าใช้ด้านขวาบน
  • วิธีลงชื่อเข้าใช้ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
   1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
   2. แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อของคุณ วงกลมบัญชี จากนั้น ลงชื่อเข้าใช้บัญชี
วิธีรับการแจ้งเตือนในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
ค้นหาตัวเลือกเพื่อส่งเส้นทางไปยังโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

หากไม่เห็นไอคอนส่งไปยังโทรศัพท์ ให้ทําดังนี้

ส่งเส้นทางไปยังโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

สําคัญ: ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตด้วยบัญชีเดียวกัน หากระบบขอให้เปิดการแจ้งเตือนในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ให้แตะเปิดการแจ้งเตือน

คุณสามารถส่งเส้นทางที่ค้นหาในคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้ แต่ต้องมีจุดหมายเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง เส้นทาง
 3. ป้อนสถานที่ที่ต้องการ
 4. เลือกเส้นทาง
 5. คลิกส่งไปยังโทรศัพท์
 6. เลือกอุปกรณ์หรืออีเมลที่ต้องการส่งเส้นทางไปให้

แชร์เส้นทางกับผู้อื่น

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง เส้นทาง 
 3. ป้อนสถานที่ที่ต้องการ
 4. เลือกเส้นทาง
 5. คลิกแชร์ แชร์
 6. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • หากต้องการแชร์ลิงก์ผ่านอีเมลหรือข้อความ ให้คลิกส่งลิงก์ จากนั้น คัดลอกลิงก์
  • หากต้องการแชร์ลิงก์ผ่านโซเชียลมีเดีย ให้คลิกส่งลิงก์ แล้วเลือกแอปที่ต้องการแชร์ลิงก์ไปให้
  • หากต้องการแชร์ลิงก์ผ่านหน้าเว็บ ให้คลิกฝังแผนที่ จากนั้น คัดลอก HTML

แชร์แผนที่หรือสถานที่กับผู้อื่น

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปยังส่วนของแผนที่ที่ต้องการแชร์
 3. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน 
 4. คลิกแชร์หรือฝังแผนที่
 5. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • หากต้องการแชร์ลิงก์ผ่านอีเมลหรือข้อความ ให้คลิกส่งลิงก์ จากนั้น คัดลอกลิงก์
  • หากต้องการแชร์ลิงก์ผ่านโซเชียลมีเดีย ให้คลิกส่งลิงก์ แล้วเลือกแอปที่ต้องการแชร์ลิงก์ไปให้
  • หากต้องการแชร์ลิงก์ผ่านหน้าเว็บ ให้คลิกฝังแผนที่ จากนั้น คัดลอก HTML

เคล็ดลับ: คุณไม่สามารถแชร์แผนที่ซึ่งมีสถานที่ที่บันทึกไว้ แผนที่ที่มีการวัดระยะทาง หรือรูปภาพของแผนที่จาก Google Maps

พิมพ์เส้นทาง

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง เส้นทาง
 3. ป้อนสถานที่ที่ต้องการ
 4. เลือกเส้นทาง
 5. คลิกพิมพ์ Print Icon
 6. เลือกพิมพ์พร้อมแผนที่หรือพิมพ์ข้อความเท่านั้น
 7. คลิกพิมพ์

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก