Đề xuất chỉnh sửa cho một địa điểm hoặc gắn cờ đề nghị xóa địa điểm đó

Nếu thông tin về một địa điểm trên Google Maps là không chính xác, bạn có thể cho chúng tôi biết.

Đổi tên địa điểm hoặc các chi tiết khác

Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa thông tin về địa điểm, như tên, địa chỉ, vị trí điểm đánh dấu, giờ mở cửa hoặc các dữ kiện khác.

Xoá địa điểm

Bạn cũng có thể gắn cờ địa điểm:

 • Đã đóng cửa vĩnh viễn
 • Đã chuyển đến vị trí mới
 • Không tồn tại (địa điểm không còn tồn tại hoặc chưa bao giờ tồn tại)
 • Là địa điểm riêng tư hoặc nhà riêng (địa điểm không nên hiển thị, như nhà riêng của ai đó)
 • Là địa điểm không mong muốn, giả mạo hoặc phản cảm (doanh nghiệp giả mạo hoặc địa điểm có nội dung phản cảm không nên hiển thị)
 • Bị trùng lặp (một địa điểm là bản sao của một địa điểm khác trên Google Maps)

Lưu ý:

Đề xuất chỉnh sửa

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Google Maps và đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập.
 2. Tìm kiếm địa điểm hoặc nhấp vào địa điểm trên bản đồ.
 3. Ở bên trái, cuộn xuống và chọn Đề xuất chỉnh sửa. Nếu đang sử dụng Maps ở chế độ Lite, bạn không thể đề xuất chỉnh sửa.
 4. Làm theo hướng dẫn.
 5. Nhấp vào Gửi.

Thời gian cần thiết để công bố thông tin chỉnh sửa

Chúng tôi sẽ xem xét thông tin chỉnh sửa của bạn, nên thay đổi của bạn có thể cần một ít thời gian để được cập nhật trên bản đồ. Google có thể gửi cho bạn email về trạng thái của các thông tin chỉnh sửa và có thể chuyển tiếp cho bạn câu hỏi từ những người khác cũng xem xét chỉnh sửa của bạn.

Thông tin chỉnh sửa tốt gồm những gì

Tên

Sử dụng tên chính thức hoặc tên chính cho một địa điểm. Không thêm bất kỳ nhận xét nào trong trường tên.

Địa chỉ

Nhập địa chỉ rõ ràng. Nếu Maps gợi ý địa chỉ chưa đầy đủ, hãy thêm chi tiết bổ sung trong địa chỉ.

Điểm đánh dấu

Khi bạn di chuyển điểm đánh dấu, hãy đảm bảo bạn phóng đủ to và chuyển sang chế độ xem vệ tinh. Việc này sẽ giúp bạn thấy các tòa nhà và di chuyển điểm đánh dấu trên tòa nhà có địa điểm đó.

Danh mục

Sử dụng các danh mục cụ thể khi mô tả một địa điểm. Ví dụ: sử dụng "Cửa hàng quần áo" thay vì "Cửa hàng".

Giờ

Nhập giờ mà địa điểm mở cửa. Bạn có thể thêm các giờ khác nhau cho các ngày khác nhau trong tuần.

Số điện thoại

Sử dụng số điện thoại chính. Trước tiên hãy kiểm tra đảm bảo số điện thoại bạn đề xuất là số điện thoại đúng. 

Trang web

Sử dụng trang web chính thức. Không bao gồm liên kết đến các trang web mạng xã hội, trang web tổng hợp bài đánh giá hoặc các trang web tương tự khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?