Chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp trong Google Maps

Nếu đã biết rõ về một địa điểm, bạn có thể cung cấp ý kiến phản hồi để giúp Google Maps quyết định việc có thay đổi thông tin về địa điểm đó hay không.

Lưu ý quan trọng:

Thay đổi giờ hoạt động của một địa điểm

 1. Mở Google Maps Maps.
 2. Tìm một địa điểm hoặc chọn địa điểm đó trên bản đồ.
 3. Để hiển thị giờ hoạt động của doanh nghiệp: Hãy chọn thẻ Tổng quan. Chuyển đến biểu tượng Giờ hoạt động hours và chọn biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 4. Chọn Đề xuất chỉnh sửa.
 5. Chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Nếu giờ hoạt động không chính xác: Bên cạnh giờ hoạt động mà bạn muốn thay đổi, hãy chọn biểu tượng Chỉnh sửa .
  • Nếu chưa có giờ hoạt động hoặc giờ hoạt động chưa đầy đủ: Ở dưới cùng, hãy chọn Chỉnh sửa giờ hoạt động .
   • Nếu một địa điểm có thêm giờ mở cửa hoặc đóng cửa, chẳng hạn như giờ nghỉ trưa vào giữa ngày, hãy chọn Thêm giờ hoạt động để điền thông tin chi tiết.
 6. Chỉnh sửa thông tin rồi chọn Lưu.
Lưu ý: Để giúp chúng tôi xác minh đề xuất của bạn, hãy thêm ảnh. Ảnh được hiển thị công khai dưới tên của bạn.

Thay đổi tên, vị trí hoặc các thông tin chi tiết khác của một địa điểm

 1. Mở Google Maps Maps.
 2. Tìm một địa điểm hoặc chọn địa điểm đó trên bản đồ.
 3. Chọn Đề xuất chỉnh sửa sau đó Thay đổi tên hoặc các thông tin chi tiết khác
 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để gửi ý kiến phản hồi của bạn.
Lưu ý: Để giúp chúng tôi xác minh đề xuất của bạn, hãy thêm ảnh. Ảnh được hiển thị công khai dưới tên của bạn.

Mô tả một địa điểm trong ứng dụng Google Maps

Bạn có thể mô tả các dịch vụ có sẵn, các đặc điểm nổi bật, mức độ hỗ trợ tiếp cận, các món ăn và đồ uống đặc biệt, dịch vụ ăn uống, cơ sở vật chất, bầu không khí, đối tượng phục vụ, những điều cần cân nhắc trước khi đến hoặc các phương thức thanh toán của một địa điểm.

Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ có thể đề xuất chỉnh sửa đối với các thuộc tính của doanh nghiệp trên thiết bị di động.

 1. Trên thiết bị di động, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Tìm hồ sơ của doanh nghiệp mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong thanh bộ chọn thẻ, hãy cuộn sang bên và nhấn vào Giới thiệu sau đó Mô tả địa điểm này .
 4. Từ các nội dung mô tả được cung cấp, hãy nhấn vào một nội dung mô tả để thay đổi thành:
  • Đúng
  • Sai
  • Không chắc chắn
 5. Khi chỉnh sửa xong, hãy nhấn vào Gửi.

Thời gian xử lý nội dung chỉnh sửa để xuất bản

Chúng tôi cần phải xem xét nội dung chỉnh sửa của bạn. Do đó, có thể mất chút thời gian để chúng tôi cập nhật các thay đổi của bạn trên bản đồ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
76697
false