Đề xuất chỉnh sửa hoặc thông báo về việc đóng cửa đối với một địa điểm

Nếu thông tin về một địa điểm trên Google Maps là không chính xác, bạn có thể cho chúng tôi biết.

Đổi tên địa điểm hoặc các chi tiết khác

Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa thông tin về một địa điểm, như:

 • Tên
 • Địa chỉ
 • Vị trí điểm đánh dấu
 • Giờ mở cửa hoặc các thông tin khác

Đề xuất chỉnh sửa một địa điểm

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps và đăng nhập.
 2. Tìm kiếm một địa điểm hoặc nhấp vào một địa điểm trên bản đồ.
 3. Ở bên trái, cuộn xuống và chọn mục Đề xuất chỉnh sửa. Nếu đang sử dụng Maps ở Chế độ thu gọn, bạn không thể đề xuất chỉnh sửa.
 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để gửi ý kiến phản hồi của bạn.

Đánh dấu một địa điểm là đã đóng cửa hoặc đã chuyển đi

Bạn có thể quản lý và chỉnh sửa thông tin về doanh nghiệp mà bạn sở hữu.

Mẹo: Nếu cho rằng Google Maps cần xóa bỏ nội dung nào đó vì lý do pháp lý, vui lòng gửi yêu cầu pháp lý.

Đánh dấu một doanh nghiệp là trùng lặp

 1. Mở Google Maps Maps.
 2. Tìm kiếm một địa điểm hoặc chọn địa điểm đó trên bản đồ.
 3. Chọn Đề xuất chỉnh sửa sau đó Đóng cửa hoặc xóa bỏ.
 4. Chọn Trùng với một địa điểm khác trong mục "Địa điểm cần xóa bỏ".

Cập nhật địa điểm doanh nghiệp

 1. Mở Google Maps Maps.
 2. Tìm kiếm một địa điểm hoặc chọn địa điểm đó trên bản đồ.
 3. Chọn Đề xuất chỉnh sửa.
 4. Trong mục "Thay đổi tên hoặc thông tin khác", hãy chọn Nhập vị trí mới.

Đề xuất chỉnh sửa một doanh nghiệp là đã đóng cửa

 1. Mở Google Maps Maps.
 2. Tìm kiếm một địa điểm hoặc chọn địa điểm đó trên bản đồ.
 3. Chọn Đề xuất chỉnh sửa.
 4. Trong mục "Đóng cửa hoặc xóa bỏ", hãy chọn lý do đóng cửa.

Lý do đóng cửa bao gồm đóng cửa tạm thời, vị trí trùng lặp và doanh nghiệp đã chuyển đến vị trí mới.

Mẹo: Nếu cho rằng Google Maps cần xóa bỏ nội dung nào đó vì lý do pháp lý, thì bạn hãy gửi yêu cầu pháp lý.

Đánh dấu một doanh nghiệp là đã mở cửa lại

 1. Mở Google Maps Maps.
 2. Tìm một địa điểm được đánh dấu là đóng cửa tạm thời/vĩnh viễn hoặc chọn địa điểm đó trên bản đồ.
 3. Nhấn để mở rộng biểu ngữ "Đã đóng cửa".
 4. Chọn Đề xuất chỉnh sửa sau đó Mở cửa lại địa điểm này.

Thời gian cần thiết để chỉnh sửa được công bố

Chúng tôi cần phải xem xét nội dung chỉnh sửa của bạn. Do đó, có thể mất chút thời gian để chúng tôi cập nhật các thay đổi của bạn trên bản đồ.

Nội dung chỉnh sửa hữu ích gồm những gì

Tên

Hãy sử dụng tên chính thức của địa điểm. Tên chính thức là tên sẽ xuất hiện trên cửa hàng hoặc trang web. Không thêm bất kỳ nhận xét nào vào trường tên.

Địa chỉ

Hãy nhập địa chỉ mà mọi người biết đến. Nếu Maps gợi ý địa chỉ chưa bao gồm đầy đủ thông tin, hãy thêm thông tin chi tiết bổ sung trong mục địa chỉ.

Điểm đánh dấu

Khi bạn di chuyển điểm đánh dấu, hãy nhớ phóng đủ to và chuyển sang chế độ xem vệ tinh. Việc này sẽ giúp bạn thấy các tòa nhà và di chuyển điểm đánh dấu trên tòa nhà có địa điểm đó.

Danh mục

Sử dụng các danh mục cụ thể khi mô tả một địa điểm. Ví dụ: sử dụng "Cửa hàng quần áo" thay vì "Cửa hàng".

Giờ mở cửa

Nhập giờ mà địa điểm mở cửa. Bạn có thể thêm các giờ khác nhau cho các ngày khác nhau trong tuần.

Số điện thoại

Hãy sử dụng số điện thoại chính. Trước tiên, bạn hãy kiểm tra để đảm bảo rằng số điện thoại mà bạn đã đề xuất là chính xác. 

Trang web

Sử dụng trang web chính thức. Đừng đính kèm đường liên kết đến các trang mạng xã hội, trang web tổng hợp bài đánh giá hoặc các trang web tương tự khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?