แนะนำให้แก้ไขหรือปิดสถานที่

หากคุณคุ้นเคยกับสถานที่ คุณจะให้ความคิดเห็นที่ช่วยให้ Google Maps ตัดสินได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานที่หรือไม่

สําคัญ: หากคุณเป็นเจ้าของหรือจัดการธุรกิจ โปรดดูวิธีแก้ไขข้อมูลทางธุรกิจ

เปลี่ยนชื่อสถานที่ สถานที่ เวลาทําการ หรือรายละเอียดอื่นๆ

 1. เปิด Google Maps Google Maps
  • ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว
 2. ค้นหาหรือเลือกสถานที่ในแผนที่
 3. เลือกแนะนำให้แก้ไข จากนั้น เปลี่ยนชื่อหรือรายละเอียดอื่นๆ 
 4. ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อส่งความคิดเห็น
เคล็ดลับ: โปรดเพิ่มรูปภาพเพื่อช่วยยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่คุณแนะนำ ผู้อื่นจะเห็นว่าคุณเป็นผู้โพสต์รูปภาพดังกล่าว

แนะนําให้แก้ไขแอตทริบิวต์ของธุรกิจ

สําคัญ: คุณจะแนะนำให้แก้ไขแอตทริบิวต์ของธุรกิจได้เฉพาะในอุปกรณ์เคลื่อนที่

แอตทริบิวต์ธุรกิจแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ตัวเลือกการจัดส่ง การรองรับเก้าอี้รถเข็น ที่นั่งกลางแจ้ง และอื่นๆ

วิธีแนะนำให้แก้ไขแอตทริบิวต์ทางธุรกิจอย่างน้อย 1 รายการ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว
 2. ค้นหาข้อมูลของธุรกิจที่ต้องการแก้ไข
 3. ในแถบตัวเลือกแท็บ ให้เลื่อนไปด้านข้าง แล้วแตะเกี่ยวกับ จากนั้น อธิบายสถานที่นี้
 4. คุณแตะแอตทริบิวต์เพื่อเปลี่ยนเป็นค่าต่อไปนี้ได้
  • จริง
  • เท็จ
  • ไม่แน่ใจ
 5. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้แตะส่ง

แจ้งให้เราทราบหากไม่มีสถานที่อยู่จริงหรือไม่ควรแสดง

ทำเครื่องหมายว่าสถานที่นี้ซ้ำกับสถานที่อื่น
 1. เปิด Google Maps Google Maps
  • ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว
 2. ค้นหาหรือเลือกสถานที่ในแผนที่
 3. เลือกแนะนำให้แก้ไข จากนั้น ปิดหรือนำออก
 4. ในส่วน "ปิดหรือนำออก" ให้เลือกย้ายไปที่อื่นแล้วหรือซ้ำกับสถานที่อื่น จากนั้น ส่ง
เคล็ดลับ: หากคุณคิดว่าควรนำบางอย่างออกเนื่องด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ให้ส่งคำขอทางกฎหมาย
ทำเครื่องหมายว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลหรือไม่มีอยู่จริง
 1. เปิด Google Maps Google Maps
  • ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว
 2. ค้นหาหรือเลือกสถานที่ในแผนที่
 3. เลือกแนะนำให้แก้ไข จากนั้น ปิดหรือนำออก
 4. ในส่วน "ปิดหรือนำออก" ให้เลือกบุคคลทั่วไปเข้าไปไม่ได้ หรือ ไม่มีอยู่ที่นี่ จากนั้น ส่ง

แจ้งให้เราทราบหากสถานที่ได้ปิดไปหรือกลับมาเปิดใหม่แล้ว

ทําเครื่องหมายสถานที่เป็นปิดถาวรหรือชั่วคราว
 1. เปิด Google Maps Google Maps
  • ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว
 2. ค้นหาหรือเลือกสถานที่ในแผนที่
 3. เลือกแนะนำให้แก้ไข จากนั้น ปิดหรือนำออก
 4. ในส่วน "ปิดหรือนำออก" ให้เลือกปิดถาวรแล้ว หรือ ปิดชั่วคราวอยู่ จากนั้น ส่ง
ทําเครื่องหมายธุรกิจว่ากลับมาเปิดใหม่แล้ว
 1. เปิด Google Maps Google Maps
  • ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว
 2. ค้นหาสถานที่ซึ่งมีสถานะเป็นปิดชั่วคราวหรือถาวร หรือเลือกสถานที่นั้นในแผนที่
 3. เลือกแนะนำให้แก้ไข จากนั้น กลับมาเปิดแล้ว จากนั้น ส่ง

ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลที่แก้ไข

เราจะตรวจสอบสิ่งที่คุณแก้ไข ดังนั้นจึงอาจใช้เวลาสักพักในการอัปเดตลงบนแผนที่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร