Xem các chỉnh sửa trên Maps của bạn

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn có thể thấy danh sách các chỉnh sửa và địa điểm mình đã thêm trên Google Maps. Chỉnh sửa của bạn sẽ chỉ hiển thị với bạn. Một số địa điểm bạn đã thêm và đang hiển thị là đã được phê duyệt có thể không mang lại cho bạn điểm Local Guide nếu đã có người thêm địa điểm tương tự trước bạn.

Đối với mỗi chỉnh sửa, bạn sẽ thấy:

  • Chỉnh sửa của bạn đã được phê duyệt hay đang chờ xử lý.
  • Bạn đã thực hiện chỉnh sửa nào đối với một địa điểm, chẳng hạn như giờ làm việc hoặc số điện thoại.

Xem danh sách các chỉnh sửa của bạn

  1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps .
  2. Nhấn vào Menu Trình đơn sau đó Đóng góp của bạn sau đó Chỉnh sửa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?