Преглед на редакциите ви в Карти

На телефона или таблета си можете да видите списък с редакциите и местата, които сте добавили в Google Карти. Редакциите ви са видими само за вас. Някои места, които сте добавили и се показват като одобрени, може да не ви донесат точки за програмата „Местни гидове“, ако някой вече е добавил същото място преди вас.

За всяка редакция ще виждате:

  • Дали редакцията ви е одобрена или изчакваща.
  • Каква редакция сте извършили за дадено място, например работно време или телефонен номер.

Преглед на списък с редакциите ви

  1. Отворете приложението Google Карти Google Карти.
  2. Докоснете менюто Меню и след това Вашият принос и след това Редакции.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?