Tìm và chia sẻ địa điểm bằng mã cộng

Mã cộng hoạt động tương tự như địa chỉ đường phố. Khi không có địa chỉ, bạn có thể sử dụng mã cộng để tìm hoặc chia sẻ địa điểm trên Google Maps, chẳng hạn như nhà riêng hoặc doanh nghiệp của mình.

Mã cộng bao gồm:

  • 6 hoặc 7 chữ cái và số
  • Một thị trấn hoặc thành phố

Sau đây là ví dụ về một mã cộng: X4HM+3C, Cairo, Ai Cập

Tìm mã cộng cho địa điểm

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở trang web Google Maps dành cho thiết bị di động hoặc ứng dụng Google Maps Google Maps.
  2. Chạm và giữ một địa điểm để thả ghim trên Google Maps.
  3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào địa chỉ hoặc mô tả.
  4. Cuộn xuống để tìm mã cộng, chẳng hạn như 8439VCW3V+PG.

Lưu ý:

  • Mã cộng không hiển thị tại một số quốc gia.
  • Bạn có thể thấy mã cộng không kèm theo thị trấn hoặc thành phố. Thay vào đó, mã vùng sẽ được thêm vào đầu mã cộng, chẳng hạn như 7GXHX4HM+3C.

Tìm địa điểm bằng mã cộng

Để tìm kiếm địa điểm bằng mã cộng, hãy sử dụng mã cộng này như một địa chỉ.

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở trang web Google Maps dành cho thiết bị di động hoặc ứng dụng Google Maps Google Maps.
  2. Ở phía trên cùng, hãy nhấn vào hộp tìm kiếm và nhập mã cộng.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng mã cộng kèm theo thị trấn hoặc thành phố như X4HM+3C, Cairo, Ai Cập hoặc kèm theo mã vùng như 7GXHX4HM+3C. Khi ở gần một địa điểm, bạn không cần thêm mã vùng. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm X4HM+3C.

Tìm hiểu thêm về mã cộng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?