ค้นหาและแชร์สถานที่โดยใช้โค้ด Plus

โค้ด Plus ทำงานเหมือนกับที่อยู่ ในกรณีที่ไม่มีที่อยู่ คุณสามารถใช้โค้ด Plus เพื่อค้นหาหรือแชร์สถานที่ เช่น บ้านหรือธุรกิจของคุณบน Google Maps ได้

โค้ด Plus ประกอบด้วย

  • ตัวอักษรและตัวเลข 6 หรือ 7 ตัว
  • เมืองหรือจังหวัด

ตัวอย่างโค้ด Plus คือ X4HM+3C, Cairo, Egypt 

ค้นหาโค้ด Plus ของสถานที่

  1. เปิดเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google Maps หรือแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะสถานที่ค้างไว้เพื่อปักหมุดใน Google Maps
  3. แตะที่อยู่หรือคำอธิบายด้านล่าง
  4. เลื่อนลงเพื่อค้นหาโค้ด Plus เช่น 8439VCW3V+PG

หมายเหตุ

  • โค้ด Plus จะไม่แสดงในบางประเทศ
  • คุณอาจเห็นโค้ด Plus โดยไม่มีชื่อเมืองหรือจังหวัด แต่จะมีรหัสพื้นที่หน้าโค้ด Plus เช่น 7GXHX4HM+3C

ค้นหาสถานที่โดยใช้โค้ด Plus

หากต้องการค้นหาสถานที่โดยใช้โค้ด Plus ให้ใช้โค้ด Plus เช่นเดียวกับการใช้ที่อยู่

  1. เปิดเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google Maps หรือแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะช่องค้นหาที่ด้านบน แล้วพิมพ์โค้ด Plus

เคล็ดลับ: คุณใช้โค้ด Plus ร่วมกับชื่อเมืองหรือจังหวัดได้ เช่น X4HM+3C, Cairo, Egypt หรือกับรหัสพื้นที่ เช่น 7GXHX4HM+3C แต่หากอยู่ใกล้สถานที่ ก็ไม่จำเป็นต้องใส่รหัสพื้นที่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหา X4HM+3C

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ด Plus

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร