Vyhledávání a sdílení míst pomocí plus kódů

Plus kódy fungují stejně jako adresy. Když nemáte adresu k dispozici, můžete pomocí nich v Mapách Google vyhledávat a sdílet místa (například svůj domov nebo práci).

Plus kód obsahuje:

  • 6 nebo 7 písmen a číslic,
  • město či obec.

Plus kód může vypadat například takto: X4HM+3C, Káhira, Egypt

Vyhledání plus kódu místa

  1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte mobilní web Mapy Google nebo aplikaci Mapy Google Mapy Google.
  2. Klepněte na místo a podržte je – tím na mapu umístíte špendlík.
  3. V dolní části obrazovky klepněte na adresu nebo popis.
  4. Posuňte se dolů a najděte plus kód, například 8439VCW3V+PG.

Poznámky:

  • Plus kódy se v některých zemích nezobrazují.
  • Může se zobrazit plus kód bez města. V takovém případě bude na jeho začátek přidán kód oblasti, například 7GXHX4HM+3C.

Vyhledávání míst pomocí plus kódů

Chcete-li nějaké místo vyhledat pomocí plus kódu, použijte jej místo adresy.

  1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte mobilní web Mapy Google nebo aplikaci Mapy Google Mapy Google.
  2. Nahoře klepněte na vyhledávací pole a zadejte plus kód.

Tip: Plus kód můžete použít ve spojení s názvem města či obce (například X4HM+3C, Káhira, Egypt) nebo s kódem oblasti (například 7GXHX4HM+3C). Pokud se nacházíte poblíž daného místa, kód oblasti použít nemusíte. Můžete například vyhledat X4HM+3C.

Další informace o plus kódech.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?