Vyhledávání a sdílení míst pomocí plus kódů

Plus kódy fungují stejně jako adresy. Když nemáte adresu k dispozici, můžete pomocí nich v Mapách Google vyhledávat a sdílet místa (například svůj domov nebo práci).

Plus kód obsahuje:

  • 6 nebo 7 písmen a číslic,
  • město či obec.

Plus kód může vypadat například takto: X4HM+3C, Káhira, Egypt

Vyhledání plus kódu místa

  1. Spusťte Mapy Google.
  2. Kliknutím označte místo na mapě špendlíkem.
  3. Dole klikněte na informační pole. Vlevo se zobrazí plus kód a další informace o daném místě.

Poznámky:

  • Plus kódy se v některých zemích nezobrazují.
  • Může se zobrazit plus kód bez města. V takovém případě bude na jeho začátek přidán kód oblasti, například 7GXHX4HM+3C.

Vyhledávání míst pomocí plus kódů

Chcete-li nějaké místo vyhledat pomocí plus kódu, použijte jej místo adresy.

  1. Spusťte Mapy Google.
  2. Nahoře klepněte na vyhledávací pole a zadejte plus kód.

Tip: Plus kód můžete použít ve spojení s názvem města či obce, jako v případě X4HM+3C, Káhira, Egypt, nebo ve spojení s kódem oblasti, jako v případě 7GXHX4HM+3C. Pokud se nacházíte poblíž daného místa, kód oblasti použít nemusíte. Můžete například vyhledat X4HM+3C.

Další informace o plus kódech.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?