ค้นหาและแชร์สถานที่ตั้งโดยใช้โค้ด Plus

โค้ด Plus ใช้งานได้เหมือนกับที่อยู่ ซึ่งจะช่วยในการหาและใช้ที่อยู่ดิจิทัลแบบง่าย และยังช่วยให้คุณกำหนดสถานที่ตั้งแห่งหนึ่งสำหรับที่อยู่แบบปกติได้อีกด้วย เช่น คุณระบุทางเข้าต่างๆ ของตึกเดียวกันได้ 

คุณใช้โค้ด Plus เพื่อระบุสถานที่ตั้งแห่งหนึ่งเพื่อรับพัสดุที่มาจัดส่ง เข้าถึงบริการฉุกเฉินและบริการสังคม หรือนำทางผู้คนไปยังสถานที่ตั้งที่ต้องการได้ เนื่องจากโค้ดนี้เป็นแบบง่ายๆ คุณจึงแชร์กับผู้อื่นได้สะดวก 

โค้ด Plus อิงตามละติจูดและลองจิจูด โดยใช้ระบบกริดแบบง่ายและอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกัน 20 ชุด เราตั้งใจไม่ระบุอักขระที่ทำให้สับสนได้ง่าย เช่น "1" หรือ "l" ไว้ในรายการอักขระ 

ตัวอย่างโค้ด Plus คือ 8QQ7+V8, Dublin

ค้นหาและแชร์โค้ด Plus ของสถานที่ตั้ง

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google Maps หรือแอป Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาตําแหน่งที่ต้องการรับโค้ด Plus หากต้องการปักหมุด "" ที่นี่ ให้แตะหน้าจอค้างไว้
 3. แตะแผง "หมุดที่ปัก" ด้านล่าง 
 4. ค้นหาโค้ด Plus ข้างโลโก้โค้ด Plus Plus Code  เช่น 8QQ7+V8, Dublin
 5. หากต้องการคัดลอกโค้ดของสถานที่ตั้ง ให้แตะโค้ด Plus Plus Code
 6. หากต้องการแชร์สถานที่ตั้ง ให้วางโค้ด Plus ลงในอีเมลหรือแอปรับส่งข้อความ เช่นเดียวกับการใช้ที่อยู่แบบปกติ

ค้นหาและแชร์โค้ด Plus ของสถานที่ตั้งปัจจุบัน

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะจุดสีน้ำเงินที่บ่งชี้สถานที่ตั้ง 
 3. หน้าจอสีน้ำเงินจะเปิดขึ้นพร้อมกับโค้ด Plus สำหรับสถานที่ตั้งปัจจุบัน เช่น 8QQ7+V8, Dublin
 4. หากต้องการคัดลอกโค้ดของสถานที่ตั้ง ให้แตะโค้ด Plus
 5. หากต้องการแชร์สถานที่ตั้ง ให้วางโค้ด Plus ลงในอีเมลหรือแอปรับส่งข้อความ เช่นเดียวกับการใช้ที่อยู่แบบปกติ

หากออฟไลน์อยู่ คุณอาจเห็นโค้ด Plus ทั่วโลกโดยไม่มีชื่อเมือง แต่จะมีรหัสพื้นที่หน้าโค้ด Plus แทน เช่น 9C5M8QQ7+V8

ค้นหาสถานที่ตั้งด้วยโค้ด Plus

หากต้องการค้นหาสถานที่ตั้งโดยใช้โค้ด Plus ให้ใช้โค้ด Plus เช่นเดียวกับการใช้ที่อยู่

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google Maps หรือแอป Google Maps Google Maps
 2. พิมพ์โค้ด Plus ในช่องค้นหาด้านบน

เคล็ดลับ: เมื่อค้นหาสถานที่ตั้ง คุณก็ใช้โค้ด Plus ที่มีชื่อเมืองได้ เช่น 8QQ7+V8, Dublin
เมื่ออยู่ในเมืองที่ต้องการค้นหา คุณก็ป้อนโค้ด Plus 6 หรือ 7 หลักได้เลย เช่น หากอยู่ในดับลิน คุณจะค้นหาว่า 8QQ7+V8 โดยตรงก็ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ด Plus

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร