เบลอหรือนำภาพมุมมอง 360 ออกด้วยแอป Street View

คุณสามารถเบลอส่วนต่างๆ ของภาพมุมมอง 360 เพื่อซ่อนรายละเอียด เช่น หน้าบุคคลหรือป้ายทะเบียนรถได้ หากมีบุคคลหรือข้อมูลที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในรูปภาพของคุณ เราขอแนะนำให้เบลอองค์ประกอบเหล่านี้ เพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

หาก Google เป็นเจ้าของรูปภาพดังกล่าว คุณสามารถขอให้เบลอหรือรายงานรูปภาพนั้นได้ หากมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

หมายเหตุ

 • หาก Google ไม่ได้เป็นเจ้าของรูปภาพ ผู้ที่เป็นเจ้าของรูปภาพมีหน้าที่รับผิดชอบในการเบลอรูปภาพก่อนที่จะเผยแพร่ หากคิดว่ามีบุคคลอื่นเผยแพร่รูปภาพของคุณซึ่งเป็นการละเมิดนโยบายเนื้อหาที่จัดทำโดยผู้ใช้ Maps โปรดรายงานรูปภาพปฏิบัติตามวิธีการด้านล่าง
 • หลังจากที่เบลอและเผยแพร่รูปภาพแล้ว จะไม่สามารถนำการเบลอออกจากรูปภาพนั้นได้

คุณปรับหรือลบรูปภาพ Street View ที่อัปโหลดไว้ได้ตลอดเวลา หากต้องการเบลอหรือนำรูปภาพที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของออก ให้ส่งคำขอ

หากคุณเป็นเจ้าของรูปภาพ

เบลอรูปภาพ

ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการเบลอรูปภาพโดยใช้แอป Street View มีดังนี้

 • คุณสามารถเบลอเฉพาะรูปภาพในแท็บ “ส่วนตัว” เท่านั้น แต่ไม่สามารถเบลอรูปภาพหรือนำการเบลอออกได้หลังจากที่เผยแพร่รูปภาพแล้ว
 • เวลาเผยแพร่รูปภาพ คุณเลือกได้ว่าจะให้เบลอภาพหรือไม่ หลังจากเปิดรูปภาพที่ต้องการเผยแพร่แล้ว ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ใช้การเบลอภาพ ใช้การเบลอ หรือนำการเบลอภาพออก นำการเบลอออก

เบลอรูปภาพด้วยตนเอง

 1. เปิดแอป Street View Street View
 2. เปิดรูปภาพในแท็บ “ส่วนตัว”
 3. แตะจุดบนรูปภาพที่ต้องการเบลอค้างไว้
 4. แตะ "เสร็จสิ้น" เสร็จสิ้น
 5. หากต้องการยกเลิกการเบลอ ให้แตะจุดบนรูปภาพที่เบลอค้างไว้ แล้วแตะนำออก นำออก

ตรวจจับและเบลอใบหน้าโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1: เปิดการตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ

 1. เปิดแอป Street View Street View
 2. แตะเมนู เมนู
 3. เลือกการตั้งค่า
 4. เปิดสวิตช์ที่อยู่ถัดจาก “ตรวจจับใบหน้าในภาพมุมมอง 360 โดยอัตโนมัติ”

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจจับใบหน้าและเบลอ

 1. เปิดแอป Street View Street View
 2. เปิดรูปภาพในแท็บ “ส่วนตัว”
 3. แตะอื่นๆ เพิ่มเติม ตรวจจับใบหน้าและเบลอ ตรวจจับใบหน้า ระบบจะตรวจจับและเบลอใบหน้าในรูปภาพ
 4. ถ้าต้องการยกเลิกการเบลอ ให้แตะจุดบนรูปภาพที่เบลอค้างไว้ แล้วแตะนำออก นำออก

ลบรูปภาพโดยใช้แอป Google Maps

วิธีลบรูปภาพที่คุณแชร์ไว้ใน Google Maps

 1. แตะ มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม
 2. แตะ ดูโปรไฟล์ของคุณ
 3. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการลบในส่วน "รูปภาพ"
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบรูปภาพนี้

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันลบรูปภาพที่ใช้กับที่อื่นอยู่

รูปภาพที่คุณลบจาก Google Maps จะถูกลบจากที่ต่อไปนี้ด้วย

ระบบจะไม่นำรูปภาพที่คุณลบออกจากที่ต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 • แกลเลอรีโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
 • Google ไดรฟ์ ถ้าคุณเปิดการซิงค์ไว้
 • Google+

ลบรูปภาพโดยใช้แอป Street View

 1. เปิดแอป Street View Street View
 2. ใต้ "โปรไฟล์" หรือ "ส่วนบุคคล" ให้เลือกรูปภาพที่จะลบ
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
 4. แตะลบ ลบ
 5. ยืนยันการลบ แล้วแตะลบ

หมายเหตุ: ภาพมุมมอง 360 ที่เผยแพร่ก่อนเดือนพฤศจิกายน 2016 จะอยู่ในโฟลเดอร์ Geo Panoramas ใน Google รูปภาพ เมื่อคุณลบ ย้าย แชร์ หรือซ่อนภาพมุมมอง 360 จากโฟลเดอร์ Geo Panoramas ระบบจะนำรูปภาพเหล่านั้นออกจาก Google Maps ก่อนที่จะลบภาพมุมมอง 360 ออกจากแอป Street View ให้จัดเก็บรูปภาพไว้บนโทรศัพท์หรืออัปโหลดรูปภาพจากโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นๆ วิธีนี้ช่วยให้คุณนำรูปภาพมาใช้ได้อีกครั้งในภายหลัง

หากคุณไม่ใช่เจ้าของรูปภาพ

การขอเบลอหรือการนำรูปภาพออก

หากต้องการขอให้เบลอหรือนำภาพที่ Google หรือผู้ใช้ Google Maps รายอื่นๆ เป็นเจ้าของออก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ใช้แอป Street View

 1. เปิดแอป Street View Street View
 2. ค้นหาและเปิดรูปภาพที่ละเมิดนโยบายเนื้อหาจากผู้ใช้ Maps
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
 4. เลือกรายงานปัญหา
 5. กรอกแบบฟอร์มและแตะส่ง

ใช้แอป Google Maps

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ค้นหาและเปิดรูปภาพที่ละเมิดนโยบายเนื้อหาจากผู้ใช้ Maps
 3. แตะหน้าจอ 1 ครั้งเพื่อให้แสดงแถบเมนู
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
 5. เลือกรายงานปัญหา

เราจะตรวจสอบรายงานของคุณโดยเร็วที่สุด หากคุณป้อนอีเมลในแบบฟอร์ม เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่ออัปเดตข้อมูลให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานะของรายงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเนื้อหาจากผู้ใช้ Maps

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร