เผยแพร่และเชื่อมต่อภาพมุมมอง 360 ด้วยแอป Street View

คุณสามารถเผยแพร่และลิงก์ภาพมุมมอง 360 เข้าด้วยกันได้โดยใช้แอป Street View

ก่อนเริ่มต้น

ตรวจสอบว่ารูปภาพมีลักษณะดังนี้

 • มีความละเอียดอย่างน้อย 7.5MP (4K) และสัดส่วนภาพ 2:1
 • มีขนาดไม่เกิน 75 เมกะไบต์

ขั้นตอนที่ 1: เผยแพร่รูปภาพ

 1. เปิดแอป Street View Street View
 2. ภายใต้ "ส่วนบุคคล" ให้แตะเลือก
 3. เลือกรูปภาพที่จะเผยแพร่
 4. หากคุณเบลอรูปภาพ ให้เลือกสิ่งที่จะทำกับรูปภาพที่เผยแพร่ ดังนี้
  • เพิ่มการเบลอ: แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ใช้การเบลอ ใช้การเบลอ
  • ล้างการเบลอ: แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำการเบลอออก นำการเบลอออก
 5. แตะอัปโหลด อัปโหลดไฟล์
 6. แตะเผยแพร่ คุณจะเห็นรูปภาพของคุณใต้ "โปรไฟล์"

ค้นหารูปภาพเก่า

ภาพมุมมอง 360 ที่เผยแพร่ก่อนเดือนพฤศจิกายน 2016 จะอยู่ในโฟลเดอร์ Geo Panoramas ใน Google รูปภาพ

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบ ย้าย แชร์ หรือซ่อนภาพมุมมอง 360 จากโฟลเดอร์ Geo Panoramas ระบบจะนำรูปภาพเหล่านั้นออกจาก Google Maps

ขึ้นทะเบียนเป็นช่างภาพที่น่าเชื่อถือของ Street View

หลังจากที่เผยแพร่ภาพมุมมอง 360 ครบ 50 ภาพแล้ว คุณจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรม Local Guides ในฐานะมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งเข้าถึงฟอรัมพิเศษสำหรับช่างภาพที่น่าเชื่อถือของ Street View ใน Local Guides Connect ได้ด้วย หากต้องการดูว่าคุณได้รับเชิญหรือยัง ให้ไปที่แอป Street View

หากคุณต้องการรับป้าย Trusted และขึ้นทะเบียนในดัชนีผู้พร้อมให้จ้าง ให้กรอกแบบฟอร์มที่ส่งถึงคุณทางอีเมล แล้วเปิดการตั้งค่าผู้พร้อมให้จ้างไว้

 1. เปิดแอป Street View Street View
 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน
 3. เลือกการตั้งค่า
 4. เปิดพร้อมให้จ้าง
 5. ทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก "ขึ้นทะเบียนเป็นมืออาชีพที่เชื่อถือได้พร้อมให้จ้าง"
 6. แตะข้าร่วม Local Guides

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อรูปภาพ

เชื่อมต่อรูปภาพโดยอัตโนมัติ

รูปภาพจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติภายใน 24 ชั่วโมง หากคุณเคยดำเนินการต่อไปนี้

 • สร้างและเผยแพร่ชุดภาพมุมมอง 360 ตามคำแนะนำระยะห่าง
 • เปิด “ติดป้ายสถานที่ภาพมุมมอง 360” อยู่
 • ได้รับและเปิดใช้ป้าย Trusted ในแอป Street View
 • ใช้การจับภาพอัตโนมัติเพื่อสร้างภาพมุมมอง 360 ในอาคารซึ่งเว้นระยะภาพถ่ายประมาณ 2 ก้าวเล็กๆ (1 ม. / 3 ฟุต)
 • ใช้การจับภาพอัตโนมัติเพื่อสร้างภาพมุมมอง 360 นอกอาคารซึ่งเว้นระยะภาพถ่ายประมาณ 5 ก้าว (3 ม. / 10 ฟุต)

นอกจากนี้คุณยังสามารถให้แอป Street View แนะนำภาพมุมมอง 360 ที่ใกล้กันที่สุด 5 ภาพซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้

 1. เปิดรูปภาพที่เผยแพร่
 2. ที่มุมบนขวา แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เชื่อมต่อรูปภาพใกล้เคียง

หยุดเชื่อมต่อรูปภาพโดยอัตโนมัติ

 1. เปิดแอป Street View Street View
 2. แตะเมนู เมนู
 3. เลือกการตั้งค่า
 4. ปิดเชื่อมต่อภาพมุมมอง 360 โดยอัตโนมัติ

เชื่อมต่อรูปภาพด้วยตัวเอง

 1. เปิดแอป Street View Street View
 2. ค้นหารูปภาพในแท็บ "โปรไฟล์" และแตะเลือก
 3. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ
  • เลือกรูปภาพ 2 ภาพ: แตะภาพที่ต้องการเชื่อมต่อ
  • เลือกรูปภาพทั้งหมด : ที่มุมขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เลือกทั้งหมด
 4. ที่มุมขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เชื่อมต่อภาพมุมมอง 360
 5. รูปภาพจะแสดงในแผนที่เป็นเครื่องหมายที่เรียงลำดับเลข
 6. แตะและลากรูปภาพแต่ละภาพไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง เลื่อนรูปภาพไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูทิศทางโดยรอบ
 7. หากต้องการลองเชื่อมต่อใหม่ ให้เปิดรูปภาพในแท็บ "โปรไฟล์" แล้วแตะลูกศรสีขาว

แก้ไขรูปภาพที่เชื่อมต่อ

 • เพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างรูปภาพ 2 ภาพ: แตะที่เส้นประ
 • ลบการเชื่อมต่อ: แตะที่เส้นทึบ
 • ปรับแนวรูปภาพ: เลื่อนเข็มทิศที่ด้านล่างของหน้าจอ รูปภาพจะอยู่ในแนวที่ถูกต้องเมื่อวงกลมที่เรียงลำดับเลขอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
 • แก้ไขภาพที่ถ่ายในอาคารหรือใกล้กับอาคาร: ลากเครื่องหมายที่เรียงลำดับเลขไปยังพื้นที่ที่ถูกต้อง
 • บันทึกผลงานของคุณ: แตะเครื่องหมายที่เรียงลำดับเลขเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อก่อนที่จะบันทึก แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น

ไม่บังคับ: ย้าย หมุน และปรับขนาดภาพมุมมอง 360

เมื่อใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถปรับภาพมุมมอง 360 หลายภาพได้พร้อมกัน ซึ่งจะช่วยปรับแต่งการเชื่อมต่อรูปภาพ

 1. เปิดแอป Street View Street View ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะรูปภาพที่คุณต้องการ
 3. ที่มุมบนขวา แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ย้ายและเชื่อมต่อรูปภาพ คุณจะเห็นรูปภาพในแผนที่เป็นเครื่องหมายที่เรียงลำดับเลข
 4. เลือกสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
  • ปรับรูปภาพหลายภาพ: ที่มุมบนขวา แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขหลายรายการ
  • ปรับรูปภาพทั้งหมด: ที่มุมบนขวา แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เลือกทั้งหมด
 5. หลังจากที่เลือกรูปภาพแล้ว
  • ย้ายรูปภาพ: แตะและลากด้วยนิ้วเดียว
  • หมุนรูปภาพ: ใช้ 2 นิ้วแตะและเลื่อนวนไปรอบๆ หน้าจอ
  • ปรับขนาดภาพที่เลือก: ใช้ 2 นิ้วบีบและซูม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาพมุมมอง 360

เพิ่มในรายชื่อ Maps

 1. เปิดแอป Street View Street View
 2. แตะเพิ่มรายชื่อ Maps ใน "โปรไฟล์" หรือ "ส่วนตัว" ด้านล่างรูปภาพที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับรายชื่อ Maps
 3. ดูรายชื่อสถานที่ใกล้เคียงหรือค้นหาสถานที่ตามต้องการ
 4. แตะรายชื่อ Maps ที่คุณต้องการอัปเดต

แก้ไขตำแหน่ง

 1. เปิดแอป Street View Street View
 2. ภายใต้ "ส่วนตัว" ให้แตะรูปภาพเพื่อดู
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่มุมขวาบน
 4. แตะแก้ไขตำแหน่ง
 5. แตะและลากเครื่องหมายระบุตำแหน่งไปยังตำแหน่งใหม่ คุณซูมแผนที่เข้าหรือออกได้
 6. แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร