Publikowanie i łączenie zdjęć sferycznych za pomocą aplikacji Street View

Możesz publikować oraz łączyć zdjęcia sferyczne w aplikacji Street View.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że:

 • zdjęcia mają rozdzielczość co najmniej 7,5 MP (4K) i proporcje obrazu 2:1,
 • rozmiar zdjęć nie przekracza 75 megabajtów.

Krok 1: opublikuj zdjęcia

 1. Otwórz aplikację Street View Street View.
 2. Na karcie „Prywatne” kliknij Wybierz.
 3. Wybierz zdjęcie do opublikowania.
 4. Jeśli zamazujesz zdjęcia, zdecyduj, czy publikowana fotografia ma być zamazana:
  • Dodawanie zamazania: kliknij kolejno Więcej Więcej a potem Zamazanie Zamazanie.
  • Usuwanie zamazania: kliknij kolejno Więcej Więcej a potem Usuwanie zamazania Usuwanie zamazania.
 5. Kliknij Prześlij Przesyłanie plików.
 6. Kliknij Opublikuj. Zobaczysz swoje zdjęcie na karcie „Profil”.

Znajdowanie starszych zdjęć

Zdjęcia sferyczne opublikowane przez Ciebie przed listopadem 2016 r. znajdziesz w folderze „Panoramy z geolokalizacją” w Zdjęciach Google.

Uwaga: jeśli usuniesz, przeniesiesz, udostępnisz lub ukryjesz zdjęcia sferyczne zapisane w folderze Panoramy z geolokalizacją, zostaną one usunięte z Map Google.

Zostań Rekomendowanym fotografem Street View

Po opublikowaniu 50 zdjęć sferycznych dostaniesz od nas zaproszenie do programu Lokalni przewodnicy w charakterze Rekomendowanego fotografa. Będziesz mieć również dostęp do ekskluzywnego forum dla Rekomendowanych fotografów Street View na Forum Lokalnych przewodników. Aby sprawdzić, czy masz takie zaproszenie, zajrzyj do aplikacji Street View.

Aby uzyskać plakietkę Rekomendowani i znaleźć się na liście specjalistów do wynajęcia, wypełnij formularz, który otrzymasz e-mailem, i włącz ustawienie informujące, że można nawiązać z Tobą współpracę.

 1. Otwórz aplikację Street View Street View.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Włącz opcję Fotograf dostępny do współpracy.
 5. Zaznacz pole „Zdobądź status Rekomendowanego fotografa, z którym można nawiązać współpracę”.
 6. Kliknij Dołącz do Lokalnych przewodników.

Więcej informacji:

Krok 2: połącz zdjęcia

Połącz zdjęcia automatycznie

Twoje zdjęcia zostaną automatycznie połączone w ciągu 24 godzin, jeżeli:

 • utworzysz i opublikujesz zbiór zdjęć sferycznych zgodnie z zaleceniami dotyczącymi odstępów;
 • masz włączoną funkcję „Dodaj geotagi do zdjęć”;
 • otrzymasz i aktywujesz plakietkę Rekomendowani w aplikacji Street View;
 • zdjęcia sferyczne we wnętrzach robisz automatycznie w odstępach dwóch krótkich kroków (1 m);
 • zdjęcia sferyczne na zewnątrz robisz automatycznie w odstępach pięciu kroków (3 m).

Aplikacja Street View może też zaproponować pięć najbardziej zbliżonych zdjęć sferycznych, które możesz połączyć.

 1. Otwórz opublikowane zdjęcie.
 2. W prawym górnym rogu kliknij kolejno Więcej Więcej a potem Połącz zdjęcia, które są blisko siebie.

Wyłącz automatyczne łączenie zdjęć

 1. Otwórz aplikację Street View Street View.
 2. Kliknij Menu Menu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Wyłącz opcję Automatyczne łączenie zdjęć sferycznych.

Połącz zdjęcia samodzielnie

 1. Otwórz aplikację Street View Street View.
 2. Na karcie „Profil” znajdź zdjęcie i kliknij Wybierz.
 3. Wybierz zdjęcia, które chcesz połączyć:
  • dwa zdjęcia: kliknij zdjęcia, które chcesz połączyć;
  • wszystkie zdjęcia: w prawym górnym rogu kliknij kolejno Więcej Więcej a potem Wybierz wszystkie.
 4. W prawym górnym rogu kliknij kolejno Więcej Więcej a potem Połącz zdjęcia sferyczne.
 5. Twoje zdjęcia pojawią się na mapie jako numerowane znaczniki.
 6. Przeciągnij każde zdjęcie do prawidłowej lokalizacji. Przesuń zdjęcie w lewo i w prawo, aby zobaczyć wszystkie kierunki.
 7. Otwórz zdjęcie na karcie „Profil” i kliknij białą strzałkę, aby sprawdzić połączenie.

Edytuj połączone zdjęcia

 • Dodaj połączenie między dwoma zdjęciami: kliknij linię przerywaną.
 • Usuń połączenie: kliknij linię ciągłą.
 • Wyrównaj zdjęcie: przesuń kompas u dołu ekranu. Zdjęcie jest prawidłowo wyrównane, jeśli ponumerowane kręgi znajdują się we właściwych miejscach.
 • Popraw zdjęcia zrobione wewnątrz lub w pobliżu budynków: przeciągnij ponumerowane znaczniki do odpowiedniego obszaru.
 • Zapisz zmiany: kliknij ponumerowane znaczniki, by sprawdzić połączenia przed zapisaniem. Kliknij Gotowe OK.

Opcjonalnie: przesuń lub obróć zdjęcia sferyczne albo zmień ich rozmiar

Na urządzeniu mobilnym możesz jednocześnie poprawiać wiele zdjęć sferycznych. Dzięki temu połączone zdjęcia będą jeszcze lepsze.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Street View Street View.
 2. Wybierz zdjęcia, które chcesz połączyć.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Przenoszenie i łączenie zdjęć. Zdjęcia pojawią się na mapie jako numerowane znaczniki.
 4. Zdecyduj, co chcesz zmienić:
  • dostosuj więcej niż jedno zdjęcie: w prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj wiele,
  • dostosuj wszystkie zdjęcia: w prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Wybierz wszystko.
 5. Po wybraniu zdjęć:
  • przesuń zdjęcia: dotknij i przeciągnij zdjęcia jednym palcem,
  • obróć zdjęcia: dotknij ekranu dwoma palcami i poruszaj nimi wokół siebie,
  • zmień rozmiar wybranego zdjęcia: powiększ lub pomniejsz zdjęcie dwoma palcami.

Więcej informacji o zarządzaniu zdjęciami sferycznymi

Dodawanie zdjęcia do wizytówki w Mapach

 1. Otwórz aplikację Street View Street View.
 2. Na karcie „Profil” lub „Prywatne” poszukaj zdjęcia sferycznego, które nie jest powiązane z żadną wizytówką w Mapach Google, i kliknij Dodaj zdjęcie do wizytówki w Mapach.
 3. Wyświetl listę pobliskich miejsc lub wyszukaj określone miejsce.
 4. Kliknij wizytówkę w Mapach, którą chcesz zaktualizować.

Edytowanie lokalizacji

 1. Otwórz aplikację Street View Street View.
 2. Na karcie „Prywatne” kliknij zdjęcie, aby je wyświetlić.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej.
 4. Kliknij Edytuj lokalizację.
 5. Kliknij i przeciągnij znacznik lokalizacji na nową pozycję. Możesz powiększać i pomniejszać mapę.
 6. Kliknij Gotowe OK.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?