Thêm tiện ích cho những địa điểm bạn thường ghé thăm

Thêm tiện ích vào màn hình chính để dễ dàng nhận thông tin bằng ứng dụng Google Maps.

Tiện ích "Google thời gian di chuyển" cho biết lượng thời gian ước tính để về nhà hoặc đến cơ quan. Bạn cũng có thể tra cứu lượng thời gian để đi đến những địa điểm khác mà bạn đã lưu.

Tìm hiểu cách đặt địa chỉ nhà riêng và cơ quan.

Quan trọng: Hướng dẫn ở bên dưới dành cho iOS 11 trở lên.

 1. Trên màn hình khoá của iPhone hoặc iPad, hãy vuốt từ trái sang phải cho đến khi bạn thấy danh sách tiện ích.
  Vuốt sang phải
 2. Di chuyển xuống dưới cùng và nhấn vào Chỉnh sửa.
  Vuốt lên Nhấn vào chỉnh sửa
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Dấu cộng Maps Google thời gian di chuyển.
  Thêm tiện ích
 4. Nhấn vào Xong. Sau khi thêm tiện ích, bạn sẽ thấy thời gian di chuyển ước tính trên màn hình "Hôm nay".
 5. Nếu nhấn vào Nhà riêng hoặc Cơ quan, bạn sẽ thấy đường đi đến nhà riêng hoặc cơ quan trong ứng dụng Google Maps. Nếu bạn chưa lưu địa chỉ nhà riêng hoặc cơ quan, hãy tìm hiểu cách đặt địa chỉ nhà riêng và cơ quan của bạn.
  • Để thêm các địa điểm đã lưu khác, từ màn hình khóa, hãy vuốt đến tiện ích Google thời gian di chuyển sau đó nhấn vào mục Chỉnh sửa phím tắt. Bạn có thể thêm tối đa 3 địa điểm.
 6. Tùy chọn: Nếu bạn sử dụng 3D Touch, hãy đảm bảo bạn:
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
76697
false
false