Ułatwienia dostępu w Mapach Google

Aby ułatwić sobie korzystanie z Map Google, możesz użyć czytnika ekranu, skrótów klawiszowych i innych funkcji.

Korzystanie z czytnika ekranu

Możesz używać Map Google z tymi przeglądarkami i czytnikami ekranu:

 • Chrome z ChromeVox na Chromebookach
 • Firefox z NVDA lub JAWS w systemie Windows
 • Safari z VoiceOver na Macu

Używanie klawiatury

 1. Otwórz Mapy Google na komputerze.
 2. Na klawiaturze naciskaj klawisz Tab do momentu, aż przejdziesz do mapy.
 3. Część mapy zostanie zaznaczona kwadratową ramką. Poniżej zaznaczenia pojawi się lista miejsc znajdujących się w tym obszarze. Możesz potem wykonać następujące czynności:
  • Aby poruszać się po mapie: korzystaj z klawiszy strzałek. Wskazówka: aby przesunąć mapę do kolejnego kwadratowego obszaru, naciśnij i przytrzymaj Shift oraz naciśnij jeden z klawiszy strzałek.
  • Aby powiększyć lub pomniejszyć mapę: naciśnij klawisz + lub -.
  • Aby dowiedzieć się więcej o wybranym miejscu: naciśnij powiązaną z nim liczbę.
  • Wskazówka: jeśli w zaznaczonym obszarze znajduje się więcej niż siedem miejsc:
   • naciśnij 9, by wyświetlić więcej miejsc;
   • naciśnij 8, by wrócić do poprzednich miejsc.

Skróty klawiszowe

 1. Otwórz Mapy Google na komputerze.
 2. Naciśnij kombinację klawiszy CTRL + /. Na ekranie pojawi się lista skrótów.

Znajdowanie środków transportu publicznego z ułatwieniami dostępu

 1. Otwórz Mapy Google na komputerze.
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz swój cel podróży.
 3. Na liście wyników kliknij wybraną lokalizację.
 4. Kliknij Trasa a potem Transport publiczny Transport publiczny.
 5. Kliknij Opcje.
 6. W sekcji „Trasy” wybierz opcję Dostępne dla niepełnosprawnych.
 7. Wybierz trasę.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?