Pristupačnost na Google kartama

Poslužite se čitačem zaslona, tipkovnim prečacima i ostalim značajkama da biste Google karte učinili još pristupačnijima.

Upotreba čitača zaslona

Google karte možete upotrebljavati sa značajkama pristupačnosti na Android uređaju, uključujući čitač zaslona TalkBack.

Upotreba TalkBacka

Važno: postupak se može razlikovati na vašem uređaju. Detaljne upute za telefon ili tablet potražite u pomoći za postavljanje TalkBacka.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
 2. Dodirnite Pristupačnost A zatim TalkBack.
 3. Uključite TalkBack.

Use detailed voice guidance

Tijekom navigacije za hodanje možete čuti detaljne zvučne najave, kao što je udaljenost do sljedećeg skretanja.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa A zatim Postavke Settings.
 3. Dodirnite Postavke navigacije. Pomaknite se do dna.
 4. U odjeljku "Opcije hodanja" uključite Detaljno glasovno navođenje.

Izmjena veličine teksta

Možete prilagoditi veličinu oznaka na karti da biste ih jasnije vidjeli.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
 2. Dodirnite Pristupačnost. Ovdje imate sljedeće mogućnosti:
  • Promjena veličine fonta: za veći prikaz riječi dodirnite Veličina fonta, a zatim postavite željenu veličinu slova.
  • Promjena veličine prikaza: za veći prikaz stavki na zaslonu dodirnite Veličina prikaza, a zatim postavite željenu veličinu ikona.

Povećavanje karte

Prikaz karte možete povećavati i smanjivati jednom rukom.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dvaput dodirnite mjesto na karti, a zatim učinite sljedeće:
  • Povucite prema dolje za povećavanje.
  • Povucite prema gore za smanjivanje.

Double tap and drag down to zoom in

Pomicanje karte

Kartom se možete kretati jednom rukom.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Povucite kartu prstom.

Drag finger to move around map

Pronalaženje pristupačnog javnog prijevoza

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Unesite svoje odredište u traku za pretraživanje.
 3. Dodirnite željenu lokaciju na popisu rezultata.
 4. Dodirnite Upute a zatim Javni prijevozJavni prijevoz.
 5. Dodirnite Opcije.
 6. U odjeljku "Rute" dodirnite Pristup za invalidska kolica a zatim Gotovo.
 7. Odaberite rutu.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?