Přístupnost v Mapách Google

Mapy Google můžete učinit přístupnější pomocí čtečky obrazovky, klávesových zkratek a dalších funkcí.

Použití čtečky obrazovky

Mapy Google můžete používat s těmito prohlížeči a čtečkami obrazovky:

 • Na Chromebooku použijte prohlížeč Chrome s nástrojem ChromeVox.
 • Na počítači se systémem Windows použijte prohlížeč Firefox s nástrojem NVDA nebo JAWS.
 • Na počítači Mac použijte prohlížeč Safari s nástrojem VoiceOver.

Použití klávesnice

 1. Spusťte na počítači Mapy Google.
 2. Na klávesnici opakovaně mačkejte klávesu Tab, dokud se nezobrazí mapa.
 3. Část mapy bude zvýrazněná čtvercem, pod kterým bude uveden očíslovaný seznam míst v této oblasti. Zde jsou možné následující úkony:
  • Pohyb po mapě: Použijte klávesy se šipkami. Tip: Chcete-li mapu posunout o jeden čtverec, podržte při použití kláves se šipkami klávesu Shift.
  • Přiblížení nebo oddálení mapy: Stiskněte klávesu Plus (+) nebo Minus (-).
  • Získání dalších informací o místě: Stiskněte číslo spojené s daným místem.
  • Tip: Pokud zvýrazněná oblast obsahuje více než 7 míst:
   • Stisknutím klávesy 9 zobrazíte další místa.
   • Stisknutím klávesy 8 se vrátíte na předchozí místa.

Informace o klávesových zkratkách

 1. Spusťte na počítači Mapy Google.
 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + /. Na obrazovce se zobrazí seznam klávesových zkratek.

Vyhledání veřejné dopravy umožňující přepravu osob s omezenou schopností pohybu

 1. Na počítači otevřete Mapy Google.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte svůj cíl.
 3. V seznamu výsledků klikněte na požadované umístění.
 4. Klikněte na možnost Trasa a pak Veřejná doprava MHD.
 5. Klikněte na Možnosti.
 6. V části Trasy klikněte na Bezbariérový přístup.
 7. Zvolte svou trasu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?