Accessibility sa Google Maps

Maaari kang gumamit ng screen reader, mga keyboard shortcut, at iba pang feature para gawing mas accessible ang iyong karanasan sa Google Maps.

Gumamit ng screen reader

Maaari mong gamitin ang Google Maps sa mga browser at screen reader na ito:

 • Chrome na may ChromeVox sa mga Chromebook
 • Firefox na may NVDA o JAWS sa Windows
 • Safari na may VoiceOver sa Mac

Gamitin ang iyong keyboard

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
 2. Sa iyong keyboard, pindutin ang Tab hanggang sa mag-focus ang mapa.
 3. Maha-highlight ng isang parisukat ang isang bahagi ng mapa. Sa ibaba ng parisukat, magkakaroon ng may-bilang na listahan ng mga lugar sa pook na iyon. Mula rito, magagawa mong:
  • Gumalaw-galaw sa mapa: Gamitin ang mga arrow key. Tip: Para igalaw ang mapa nang isang parisukat, pindutin nang matagal ang Shift at pindutin ang mga arrow key.
  • Mag-zoom in o mag-zoom out sa mapa: Pindutin ang Plus (+) o Minus (-) key.
  • Matuto pa tungkol sa isang lugar: Pindutin ang numerong nauugnay sa lugar.
  • Tip: Kung may mahigit 7 lugar sa naka-highlight na pook:
   • Pindutin ang 9 para tumingin pa ng mga lugar.
   • Pindutin ang 8 para bumalik sa mga nakaraang lugar.

Maghanap ng mga keyboard shortcut

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
 2. Pindutin ang Ctrl + /. May lalabas na listahan ng mga shortcut sa iyong screen.

Maghanap ng naa-access na pampublikong sasakyan

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
 2. Sa search bar, ilagay ang iyong patutunguhan.
 3. Sa listahan ng mga resulta, i-click ang gusto mong lokasyon.
 4. I-click ang Mga Direksyon at pagkatapos ay Pampublikong sasakyan Pampublikong sasakyan.
 5. I-click ang Mga Opsyon.
 6. Sa ilalim ng "Mga Ruta," i-click ang Accessible para sa mga naka-wheelchair.
 7. Pumili ng iyong ruta.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?