Změna jazyka nebo domény v Mapách Google

Mapy Google vás automaticky nasměrují na určitou doménu země a zobrazí názvy míst v příslušných místních jazycích. Doménu země nebo jazyk můžete pomocí Map Google změnit.

Zobrazení Map Google v jiném jazyce

Mapy Google automaticky zobrazují místní názvy v jazycích příslušné země, nicméně na svém počítači můžete jazyk Map změnit.

 1. Spusťte na počítači Mapy Google.
 2. Vlevo nahoře klikněte na ikonu Nabídka Nabídka.
 3. Vyberte možnost Jazyk.
 4. Vyberte jazyk. Popisky na mapách se zobrazí v místním jazyce vaší země, ale informace o místech budou v jazyce, který jste vybrali.
 5. Tip: Přečtěte si, jak změnit jazyk ve všech službách Google.

Použití jiné domény země

Mapy Google vás automaticky nasměrují na doménu země (adresa URL Map Google v prohlížeči) a mapu, která odpovídá vašemu umístění. Mapy Google podporují řadu národních domén (např. .de či .jp).

Pokud je název vaší domény chybně uvedený nebo když chcete přejít na doménu .com, můžete tuto změnu provést ve svých nastaveních.

 1. Spusťte na počítači Mapy Google.
 2. V pravém dolním rohu klikněte na název zobrazované země (například Spojené státy nebo Spojené království).
 3. Zobrazí se obrazovka Nastavení vyhledávání. V sekci „Nastavení oblasti“ vyberte požadovanou zemi.
 4. Dole klikněte na Uložit.

Změna jazyka navigace

Při navigaci na určité místo pomocí mobilního zařízení můžete změnit hlas a jazyk hlasových pokynů.

Poznámka: Když změníte jazyk navigace, bude vám navigace říkat, za jak dlouho máte zahnout, ale nebude říkat názvy silnic.

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Nastavení.
 3. Klepněte na Nastavení navigace a pak Hlas.
 4. Zvolte hlas a jazyk.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?