Thêm địa điểm bị thiếu vào bản đồ

Bạn có thể thêm các địa điểm công khai, như doanh nghiệp hoặc mốc, vào bản đồ. Trên Android, bạn cũng có thể thêm địa chỉ của một ngôi nhà hoặc căn hộ.

Để thêm địa điểm bị thiếu, hãy thực hiện theo các bước dưới đây.

Thêm địa điểm bị thiếu

  1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
  2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Gửi phản hồi sau đó Thêm địa điểm bị thiếu.
  3. Chọn một tùy chọn, sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Thêm địa chỉ bị thiếu

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
  2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Gửi phản hồi sau đó Thêm địa điểm bị thiếu.
  3. Chọn một tùy chọn, sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Thêm địa điểm vào Maps mất bao lâu

Chúng tôi sẽ xem xét các chỉnh sửa của bạn, nên các thay đổi đó có thể mất một thời gian mới được cập nhật trên bản đồ. Google có thể gửi cho bạn email về trạng thái của các chỉnh sửa và có thể chuyển tiếp cho bạn câu hỏi từ những người khác xem xét chỉnh sửa của bạn.

Thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn

Để cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn trên Google Maps:

Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp, hãy sử dụng miễn phí Google Doanh nghiệp của tôi để quản lý thông tin danh sách của mình. Bạn có thể nhanh chóng quản lý các chi tiết như giờ làm việc, địa chỉ và ảnh.

Để cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn trên Google Maps:

Sau khi xác nhận quyền sở hữu và xác minh doanh nghiệp, bạn có thể cập nhật thông tin doanh nghiệp của mình.

Gửi cho chúng tôi các loại phản hồi khác

Hãy cho chúng tôi biết các sự cố khác bằng cách nhấp vào tùy chọn bên dưới.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?