Thêm địa điểm bị thiếu vào bản đồ

Quan trọng:  Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong nhóm của chúng tôiưu tiên các dịch vụ quan trọng. Do đó, Google có thể sẽ áp dụng một số quy định hạn chế đối với việc đóng góp nội dung lên Google Maps và quá trình xử lý các nội dung đóng góp đó có thể bị chậm trễ. 

Bạn có thể thêm công khai các địa điểm (như doanh nghiệp hoặc mốc) vào bản đồ.

Để thêm địa điểm bị thiếu, hãy thực hiện theo các bước dưới đây.

Thêm địa điểm bị thiếu

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
  2. Nhấn vào biểu tượng Đóng góp Đóng góp sau đó Thêm địa điểm Add place.
  3. Chọn một tùy chọn, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Thêm địa chỉ bị thiếu

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
  2. Nhấn vào biểu tượng ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Trợ giúp và phản hồi sau đóThêm địa chỉ bị thiếu.
  3. Chọn một tùy chọn, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn

Để cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn trên Google Maps:

Nếu sở hữu một doanh nghiệp, bạn có thể sử dụng miễn phí Google Doanh nghiệp của tôi để quản lý thông tin trên trang thông tin của mình. Bạn có thể nhanh chóng quản lý các chi tiết như giờ làm việc, địa chỉ và ảnh.

Để cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn trên Google Maps:

Sau khi xác nhận quyền sở hữu và xác minh doanh nghiệp, bạn có thể cập nhật thông tin doanh nghiệp của mình.

Gửi cho chúng tôi các loại phản hồi khác

Hãy cho chúng tôi biết các vấn đề khác bằng cách nhấp vào tùy chọn bên dưới.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?