Magdagdag ng lugar na wala sa mapa

Maaari kang magdagdag ng mga lugar sa publiko, gaya ng negosyo o palatandaan, sa mapa. Sa Android, maaari ka ring magdagdag ng address ng tahanan o apartment.

Para magdagdag ng lugar na wala sa mapa, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

Maghanap ng address

  1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
  2. Maghanap ng address.
  3. I-click ang Magdagdag ng isang nawawalang lugar.

Mga Paalala:

  • Kinakailangan ang pangalan, lokasyon, at kategorya ng lugar. Hindi kailangan ang iba pang attribute, ngunit maaaring makatulong ang mga ito na mapabilis ang proseso ng pagsusuri.
  • Para mabilis na mahanap ang iyong tahanan sa mapa, itakda ang address ng tahanan mo. Walang ibang makakakita sa iyong tahanan maliban na lang kung pipiliin mong ibahagi ito.
  • Kung ginagamit mo ang Maps sa Lite mode, hindi ka maaaring magdagdag ng nawawalang lugar sa Google Maps.

Gaano katagal bago maidagdag sa Maps ang mga lugar

Sinusuri namin ang iyong mga pag-edit, kaya maaaring matagalan bago ma-update sa mapa ang mga pagbabago mo. Maaaring mag-email sa iyo ang Google tungkol sa status ng iyong mga pag-edit at maaari itong magpasa sa iyo ng mga tanong mula sa ibang taong nagsusuri ng mga pag-edit mo.

Magdagdag ng impormasyon tungkol sa iyong negosyo

Upang i-update ang impormasyon ng iyong negosyo sa Google Maps:

Kung may negosyo ka, gamitin ang Google My Business upang pamahalaan nang libre ang impormasyon ng iyong listing. Mabilis mong mapapamahalaan ang mga detalye tulad ng iyong mga oras ng negosyo, address, at mga larawan.

Upang i-update ang impormasyon ng iyong negosyo sa Google Maps:

Pagkatapos mong i-claim at i-verify ang iyong negosyo, magagawa mo nang i-update ang impormasyon ng iyong negosyo.

Padalhan kami ng iba pang uri ng feedback

Ipaalam sa amin ang tungkol sa iba pang isyu sa pamamagitan ng pag-click sa isang opsyon sa ibaba.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?