Giao thông từ sự kiện ở lân cận

Bạn nhận được thông báo về việc ngăn đường hoặc sự kiện lân cận khi Google Maps cho rằng chúng có thể ảnh hưởng đến tuyến đường mà bạn thường đi lại.

Nếu chúng tôi biết về một sự kiện đã lên lịch, bạn sẽ nhận được thông báo trước để bạn có thể lập kế hoạch tuyến đường thay thế. Ví dụ: nếu có một buổi hòa nhạc được tổ chức trên đường bạn đi làm về nhà, bạn có thể nhận được thông báo trước khi buổi hòa nhạc diễn ra một ngày. Tìm hiểu cách bật hoặc tắt thông báo.

Mẹo: Để giúp bạn lập kế hoạch quanh sự kiện, hãy nhấn vào Nhận lời nhắc và Google Maps sẽ nhắc bạn về sự kiện trước khi sự kiện bắt đầu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
76697
false
false