มีส่วนร่วมกับ Google Maps และรับคะแนน

ลงชื่อเข้าร่วมเป็น Local Guide และรับคะแนนจากการร่วมแชร์เนื้อหากับ Google Maps สะสมคะแนนเพื่อเพิ่มระดับและรับสิทธิประโยชน์สำหรับ Local Guide ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนและระดับ Local Guides

วิธีรับคะแนน

คุณสามารถรับคะแนนได้ใน 9 วิธี เรียนรู้วิธีการต่อไปนี้

ดูรายละเอียดคะแนนของคุณ

  1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
  2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น การมีส่วนร่วมของคุณ
  3. คลิกชื่อของคุณ
  4. คะแนนจะปรากฏในโปรไฟล์ อาจใช้เวลาสูงสุด 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณร่วมให้ข้อมูล คะแนนจึงจะปรากฏ

หมายเหตุ: ในฐานะ Local Guide คุณสามารถเลื่อนระดับได้เมื่อได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละระดับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร