สํารวจฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ใน Google Maps

คุณสํารวจโลกด้วย Google Maps ได้หลายวิธี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือของ Maps ที่จะช่วยประหยัดเวลาและลดความซับซ้อนในการใช้งาน Google Maps ดูวิธีเริ่มต้นใช้งาน Google Maps

วางแผนการเดินทางในอนาคตใน Google Maps

ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะเลือกเวลาที่ต้องการเริ่มขับรถหรือเวลาที่ต้องการไปถึงจุดหมายได้ เวลาเดินทางโดยประมาณตามเวลาที่คุณวางแผนไว้จะอิงตามสภาพการจราจรและตารางรถโดยสารสาธารณะ

วิธีกําหนดเวลาการเดินทาง

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. กําหนดเส้นทางไปยังสถานที่
  3. ที่ด้านบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น กำหนดเวลาออกเดินทางและถึงจุดหมาย
  4. ตั้งเวลาในส่วน "ออกเวลา" หรือ "ถึงก่อน"

เคล็ดลับ

  • ฟีเจอร์นี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีเพียงจุดหมายเดียว
  • ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะกับการขับรถและขนส่งสาธารณะเท่านั้น

ดูข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์อื่นๆ ที่มีประโยชน์ของ Maps

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
76697
false
false