Thông báo

Trong những tháng tới, tên của chế độ cài đặt Nhật ký vị trí sẽ thay đổi thành Dòng thời gian. Nếu tài khoản của bạn đang bật Nhật ký vị trí, bạn có thể sẽ tìm thấy Dòng thời gian trong phần cài đặt ứng dụng và tài khoản.

Tải xuống khu vực và điều hướng ngoại tuyến

Nếu bạn sắp đến nơi có Internet tốc độ chậm, dữ liệu di động đắt đỏ hoặc không thể truy cập trực tuyến, bạn có thể lưu một khu vực từ Google Maps vào điện thoại hoặc máy tính bảng của mình và sử dụng khi ngoại tuyến.

Lưu ý: Tải xuống bản đồ ngoại tuyến không khả dụng tại một số khu vực do giới hạn theo hợp đồng, hỗ trợ ngôn ngữ, định dạng địa chỉ hoặc các lý do khác.

Bước 1: Tải bản đồ xuống để sử dụng khi không có mạng

Lưu ý: Bạn có thể lưu bản đồ trên thiết bị hoặc thẻ SD. Nếu thay đổi cách lưu bản đồ, bạn sẽ phải tải bản đồ xuống lại.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Đảm bảo bạn đã kết nối với Internet và đăng nhập vào Google Maps.
 3. Tìm một địa điểm, chẳng hạn như Thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào tên hoặc địa chỉ của địa điểm sau đó nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Tải bản đồ ngoại tuyến xuống. Nếu bạn đang tìm một địa điểm như nhà hàng, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Tải bản đồ ngoại tuyến xuống sau đó Tải xuống.

Lưu bản đồ ngoại tuyến trên thẻ SD

Bản đồ ngoại tuyến được mặc định tải xuống bộ nhớ trong của thiết bị, nhưng bạn cũng có thể tải xuống thẻ SD. Nếu đang dùng thiết bị chạy Android phiên bản từ 6.0 trở lên, thì bạn chỉ có thể lưu một khu vực vào thẻ SD được thiết lập để dùng cho bộ nhớ di động. Để tìm hiểu cách thiết lập thẻ SD, hãy yêu cầu nhà sản xuất điện thoại trợ giúp.
 1. Cắm thẻ SD vào điện thoại Android hoặc máy tính bảng của bạn.
 2. Mở ứng dụng Google Maps Maps.
 3. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Bản đồ ngoại tuyến.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 5. Trong phần "Tuỳ chọn bộ nhớ", hãy nhấn vào mục Thiết bị sau đó Thẻ SD.

Bước 2 (không bắt buộc): Tiết kiệm pin và dữ liệu di động

Bạn có thể thiết lập bản đồ ngoại tuyến và vẫn sử dụng các ứng dụng khác bằng dữ liệu di động.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào mục ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Cài đặt Cài đặt sau đó bật Chỉ Wi-Fi.

Chọn bản đồ riêng

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Bản đồ ngoại tuyến.
 3. Nhấn vào nút Chọn bản đồ riêng của bạn .
 4. Điều chỉnh bản đồ theo khu vực bạn muốn tải xuống
 5. Nhấn vào Tải xuống.

Sử dụng bản đồ ngoại tuyến

Sau khi tải bản đồ xuống, bạn có thể sử dụng ứng dụng Google Maps như bình thường. Nếu kết nối Internet của bạn chậm hoặc không có kết nối, bản đồ ngoại tuyến sẽ hướng dẫn bạn đến điểm đến miễn là toàn bộ tuyến đường đều nằm trong bản đồ ngoại tuyến.

Lưu ý: Bạn chỉ sử dụng được tính năng chỉ đường ở chế độ phương tiện công cộng, đi xe đạp hoặc đi bộ, khi có kết nối mạng. Khi sử dụng tính năng chỉ đường lái xe mà không kết nối mạng, bạn sẽ không nhận được thông tin về giao thông hoặc tuyến đường thay thế

Quản lý bản đồ ngoại tuyến

Xem danh sách các bản đồ ngoại tuyến
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Bản đồ ngoại tuyến.

Bạn có thể chọn bản đồ của riêng mình để tải xuống hoặc xem bản đồ bạn đã tải xuống.

Xoá bản đồ ngoại tuyến
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Bản đồ ngoại tuyến.
 3. Nhấn vào bản đồ bạn muốn xoá.
 4. Nhấn vào Xoá.
Đổi tên khu vực mà bạn đã tải xuống để sử dụng mà không cần kết nối mạng
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Bản đồ ngoại tuyến.
 3. Chọn bản đồ.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 5. Cập nhật tên bản đồ rồi nhấn vào Lưu.
Cập nhật bản đồ ngoại tuyến

Bản đồ ngoại tuyến bạn đã tải xuống điện thoại hoặc máy tính bảng phải được cập nhật trước khi chúng hết hạn. Khi bản đồ ngoại tuyến sắp hết hạn trong vòng 15 ngày, Google Maps sẽ cố gắng tự động cập nhật khu vực đó khi bạn kết nối Wi-Fi.

Nếu bản đồ ngoại tuyến không tự động cập nhật, bạn có thể cập nhật chúng bằng cách làm theo những bước dưới đây.

Từ thông báo

 1. Trong thông báo "Cập nhật bản đồ ngoại tuyến", hãy nhấn vào Cập nhật ngay.
 2. Nhấn vào khu vực đã hoặc sắp hết hạn trên danh sách.
 3. Nhấn vào Cập nhật.

Từ bất kỳ nơi nào khác

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Bản đồ ngoại tuyến.
 3. Trên danh sách, hãy nhấn vào khu vực đã hoặc sắp hết hạn.
 4. Nhấn vào Cập nhật.

Bật chế độ tự động cập nhật

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Bản đồ ngoại tuyến.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Bật chế độ Tự động cập nhật bản đồ ngoại tuyến.
Xem bản đồ dựa trên các chuyến đi sắp tới
Bạn cũng có thể tải bản đồ ngoại tuyến xuống dựa trên những địa điểm bạn sẽ đến trong tương lai. Những chuyến đi này có thể đến từ Gmail, Google Du lịch và những nơi khác. Bạn có thể tìm thấy bản đồ ngoại tuyến để tải xuống trong mục "Bản đồ đề xuất".

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính