ดาวน์โหลดพื้นที่และใช้การนำทางแบบออฟไลน์

หากคุณกำลังไปในที่ที่อินเทอร์เน็ตช้า เน็ตมือถือมีราคาแพง หรือออนไลน์ไม่ได้ คุณบันทึกพื้นที่ที่ต้องการจาก Google Maps ลงในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตและใช้งานขณะออฟไลน์ได้

หมายเหตุ: คุณใช้การดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ได้ในบางภูมิภาคไม่ได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านสัญญา การรองรับภาษา รูปแบบที่อยู่ หรือสาเหตุอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแผนที่

หมายเหตุ: คุณบันทึกแผนที่ในอุปกรณ์หรือการ์ด SD ได้ หากคุณเปลี่ยนวิธีบันทึกแผนที่ คุณจะต้องดาวน์โหลดแผนที่อีกครั้ง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่และลงชื่อเข้าใช้ Google Maps
 3. ค้นหาสถานที่ เช่น เชียงใหม่
 4. ที่ด้านล่างสุด ให้แตะชื่อหรือที่อยู่ของสถานที่ แล้ว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด แล้ว ดาวน์โหลด หากคุณค้นหาสถานที่อย่างเช่นร้านอาหาร ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ แล้ว ดาวน์โหลด

บันทึกแผนที่ออฟไลน์ในการ์ด SD

โดยค่าเริ่มต้นระบบจะดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ลงในพื้นที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์ แต่คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่ลงในการ์ด SD แทนได้ หากอุปกรณ์ของคุณใช้ Android 6.0 ขึ้นไป คุณจะบันทึกพื้นที่ลงในการ์ด SD ที่กำหนดค่าสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลแบบพกพาได้เท่านั้น ดูวิธีกำหนดค่าการ์ด SD

 1. เสียบการ์ด SD เข้าไปในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 3. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู แล้ว แผนที่ออฟไลน์
 4. แตะการตั้งค่า การตั้งค่า ที่มุมขวาบน
 5. ใน "ค่ากำหนดพื้นที่เก็บข้อมูล" ให้แตะอุปกรณ์ แล้ว การ์ด SD

ขั้นตอนที่ 2 (ไม่บังคับ): ประหยัดแบตเตอรี่และเน็ตมือถือ

คุณสามารถใช้แผนที่แบบออฟไลน์แต่ใช้เน็ตมือถือกับแอปอื่นๆ ได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว เปิด Wi-Fi เท่านั้น

หมายเหตุ

 • คุณจะได้รับเส้นทางการขับขี่แบบออฟไลน์ ไม่ใช่เส้นทางการขนส่งสาธารณะ จักรยาน หรือเดินเท้า
 • คุณจะไม่มีข้อมูลการจราจร เส้นทางทางเลือก หรือคำแนะนำช่องทาง

ใช้แผนที่ออฟไลน์

หลังจากที่ดาวน์โหลดพื้นที่แล้ว คุณสามารถใช้แอป Google Maps ได้เหมือนปกติ

หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าหรือเชื่อมต่อไม่ได้ Google Maps จะใช้แผนที่ออฟไลน์เพื่อแสดงเส้นทางให้คุณ

หมายเหตุ

 • คุณจะได้รับเส้นทางการขับขี่แบบออฟไลน์ ไม่ใช่เส้นทางการขนส่งสาธารณะ จักรยาน หรือเดินเท้า ในคำแนะนำการขับขี่ คุณจะไม่มีข้อมูลการจราจร เส้นทางทางเลือก หรือคำแนะนำช่องทาง
 • เพื่อประหยัดเน็ตมือถือและแบตเตอรี่ ให้ใช้โหมด "Wi-Fi เท่านั้น" ในโหมดนี้ เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi Google Maps จะใช้เฉพาะข้อมูลจากแผนที่ออฟไลน์ที่คุณได้ดาวน์โหลดไว้ อย่าลืมดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ก่อนที่จะใช้โหมดนี้ เมื่อต้องการเปิดโหมดนี้ ให้เปิดแอป Google Maps Google Maps แล้ว เมนู เมนู แล้ว เปิดสวิตช์ข้างๆ "Wi-Fi เท่านั้น"

จัดการแผนที่ออฟไลน์

ดูรายการแผนที่ออฟไลน์
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู แล้ว แผนที่ออฟไลน์

คุณเลือกแผนที่ของตัวเองเพื่อดาวน์โหลดหรือดูแผนที่ที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็ได้ 

ลบแผนที่ออฟไลน์
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู แล้ว แผนที่ออฟไลน์
 3. แตะพื้นที่ที่ต้องการลบ
 4. แตะลบ
เปลี่ยนชื่อพื้นที่ที่คุณดาวน์โหลดเพื่อใช้ออฟไลน์
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู แล้ว แผนที่ออฟไลน์
 3. เลือกพื้นที่
 4. ที่ด้านขวาบน ให้แตะแก้ไข แก้ไข
 5. แก้ไขชื่อพื้นที่แล้วแตะบันทึก
อัปเดตแผนที่ออฟไลน์

คุณต้องอัปเดตแผนที่ออฟไลน์ที่ดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตก่อนแผนที่นั้นจะหมดอายุ เมื่อแผนที่ออฟไลน์จะหมดอายุในอีกไม่ถึง 15 วัน Google Maps จะพยายามอัปเดตพื้นที่นั้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

หากแผนที่ออฟไลน์ไม่ได้อัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณสามารถอัปเดตได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

จากการแจ้งเตือน ให้ทำดังนี้

 1. ในการแจ้งเตือน "อัปเดตแผนที่ออฟไลน์" แตะอัปเดตทันที
 2. แตะพื้นที่ที่กำลังจะหมดอายุหรือหมดอายุไปแล้วในรายการ
 3. แตะอัปเดต
 4. แผนที่ออฟไลน์จะอัปเดต

จากที่อื่น ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู แล้ว แผนที่ออฟไลน์
 3. แตะพื้นที่ที่กำลังจะหมดอายุหรือหมดอายุไปแล้วในรายการ
 4. แตะอัปเดต
 5. พื้นที่ออฟไลน์จะอัปเดต
ดูแผนที่โดยอิงตามการเดินทางที่ใกล้จะมาถึง
คุณดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ตามสถานที่ที่กำลังจะไปในอนาคตได้ด้วย โดยการเดินทางเหล่านี้อาจจะมาจาก Gmail, Google Trips, Hangouts และที่อื่นๆ ทั้งนี้คุณจะเห็นแผนที่ออฟไลน์ที่ดาวน์โหลดได้ภายใต้ "แผนที่ที่แนะนำ"
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad