Sťahovanie oblastí a navigácia v režime offline

Ak sa chystáte niekam, kde je pomalé internetové pripojenie, mobilné dáta sú drahé, prípadne sa vám nedarí prepnúť do online režimu, požadovanú oblasť z Máp Google si môžete uložiť do telefónu alebo tabletu a používať ju offline.

Poznámka: V niektorých regiónoch sa offline mapy nedajú stiahnuť pre zmluvné obmedzenia, jazykovú podporu, formáty adries alebo iné dôvody.

1. krok: stiahnutie mapy

Poznámka: Mapy môžete ukladať do svojho zariadenia alebo na SD kartu. Ak zmeníte spôsob ukladania máp, mapu si musíte stiahnuť znova.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Ubezpečte sa, že máte pripojenie na internet a prihlásili ste sa do Máp Google.
 3. Vyhľadajte miesto, napríklad Lučenec.
 4. V dolnej časti obrazovky klepnite na názov alebo adresu miesta a potom Stiahnuť Stiahnuť  Stiahnuť. Ak ste vyhľadali miesto, ako je reštaurácia, klepnite na Viac Viac a potom Stiahnuť offline mapu a potom Stiahnuť.

Uloženie offline máp na SD kartu

Offline mapy sa predvolene sťahujú do interného úložiska vášho zariadenia, môžete ich však stiahnuť aj na SD kartu. Ak máte zariadenie so systémom Android 6.0 alebo novším, oblasť môžete uložiť iba na SD kartu, ktorá je konfigurovaná pre prenosné úložisko. Ak chcete zistiť, ako nakonfigurovať SD kartu, získajte pomoc od výrobcu telefónu.

 1. Do telefónu alebo tabletu s Androidom vložte SD kartu.
 2. Otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 3. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Offline mapy.
 4. Vpravo hore klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 5. V sekcii Nastavenia úložiska klepnite na Zariadenie a potom SD karta.

2. krok (voliteľný): šetrenie batérie a mobilných dát

Budete používať offline mapy, no s mobilnými dátami môžete okrem toho používať aj ďalšie aplikácie.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Nastavenia Nastavenia a potom a zapnite možnosť Len Wi‑Fi.

Poznámky:

 • V offline režime môžete získať trasu pre auto, nie však trasu pre verejnú dopravu, bicykel ani pešiu trasu.
 • Nebudete mať prístup k informáciám o doprave, alternatívnym trasám alebo navigácii v jazdných pruhoch.

Používanie offline máp

Po stiahnutí oblasti používajte aplikáciu Mapy Google ako zvyčajne.

Ak máte pomalé internetové pripojenie alebo pripojenie nemáte, Mapy Google vám poskytnú trasu pomocou offline máp.

Poznámky:

 • V offline režime môžete získať trasu pre auto, nie však trasu pre verejnú dopravu, bicykel ani pešiu trasu. Trasa jazdy nebude zahŕňať informácie o premávke, alternatívne trasy ani navigáciu v jazdných pruhoch.
 • Ak chcete šetriť mobilné dáta a výdrž batérie, použite režim Len Wi‑Fi. Keď nemáte pripojenie k sieti Wi‑Fi, Mapy Google budú v tomto režime používať len údaje z offline máp, ktoré ste stiahli. Skôr než tento režim použijete, nezabudnite si stiahnuť offline mapy. Ak chcete tento režim aktivovať, klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Nastavenia Nastavenia a potom zapnite Len Wi‑Fi.

Správa offline máp

Zobrazenie zoznamu offline máp
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Offline mapy.

Môžete vybrať vlastnú mapu na stiahnutie alebo zobraziť mapy, ktoré ste už stiahli.

Odstránenie offline máp
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Offline mapy.
 3. Klepnite na oblasť, ktorú chcete odstrániť.
 4. Klepnite na Odstrániť.
Premenovanie oblastí stiahnutých na offline používanie
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Offline mapy.
 3. Vyberte oblasť.
 4. Vpravo hore klepnite na Upraviť Upraviť.
 5. Aktualizujte názov oblasti a klepnite na Uložiť.
Aktualizácia offline máp

Offline mapy, ktoré ste stiahli do telefónu alebo tabletu, je potrebné aktualizovať skôr, než exspirujú. Ak platnosť offline máp skončí do 15 dní, Mapy Google sa pokúsia automaticky aktualizovať oblasť, keď budete mať pripojenie k sieti Wi‑Fi.

Ak sa vaše offline mapy neaktualizujú automaticky, môžete ich aktualizovať podľa pokynov uvedených nižšie.

Z upozornenia

 1. V upozornení na aktualizáciu offline máp klepnite na Aktualizovať.
 2. V zozname klepnite na oblasť, ktorej platnosť už uplynula alebo čoskoro uplynie.
 3. Klepnite na Aktualizovať.
 4. Prebehne aktualizácia offline mapy.

Z ktoréhokoľvek iného miesta

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Offline mapy.
 3. V zozname klepnite na oblasť, ktorej platnosť už uplynula alebo čoskoro uplynie.
 4. Klepnite na Aktualizovať.
 5. Prebehne aktualizácia offline mapy.
Zobrazenie máp na základe vašich plánov ciest
Môžete si tiež stiahnuť offline mapy podľa miest, ktoré sa chystáte navštíviť. Tieto plány ciest môžu pochádzať z Gmailu, Výletov Google, služby Hangouts a ďalších služieb. Offline mapy, ktoré si môžete stiahnuť, sa budú zobrazovať v sekcii Odporúčané mapy.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
76697
false