Pobieranie map i nawigacja offline

Jeśli planujesz podróż do miejsca, w którym internet działa wolno lub jest niedostępny, albo trzeba dużo płacić za komórkową transmisję danych, możesz zapisać na telefonie lub tablecie wybraną mapę z Map Google i używać jej offline.

Uwaga: pobieranie map offline jest niedostępne w niektórych regionach z powodu ograniczeń umowy, obsługi języków, formatów adresu i innych przyczyn.

Krok 1. Pobierz mapę, by używać jej offline

Wskazówka: mapy możesz zapisywać na urządzeniu lub na karcie SD. Jeśli zmienisz miejsce zapisu map, trzeba będzie pobrać mapę ponownie.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Upewnij się, że masz połączenie z internetem, a potem zaloguj się w Mapach Google.
 3. Wyszukaj dowolne miejsce, np. Kraków.
 4. Na dole kliknij nazwę lub adres miejsca a potem Więcej Więcej a potem Pobierz mapę offline. Jeśli szukasz miejsca takiego jak restauracja, kliknij Więcej Więcej a potem Pobierz mapę offline a potem Pobierz.

Zapisywanie map offline na karcie SD

Domyślnie mapy offline są pobierane do pamięci wewnętrznej urządzenia, ale można je też pobrać na kartę SD. Jeśli masz urządzenie z Androidem 6.0 lub nowszym, możesz zapisać obszar tylko na karcie SD skonfigurowanej jako pamięć przenośna. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować kartę SD, skorzystaj z pomocy producenta telefonu.
 1. Włóż kartę SD do telefonu lub tabletu z Androidem.
 2. Otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 3. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Mapy offline.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 5. W sekcji „Ustawienia zapisywania danych” kliknij kolejno Urządzenie a potem Karta SD.

Krok 2. (Opcjonalnie) Oszczędzaj baterię i ogranicz mobilną transmisję danych

Możesz skonfigurować mapy offline i nadal używać innych aplikacji korzystających z mobilnej transmisji danych.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Ustawienia Ustawienia a potem włącz opcję „Tylko Wi-Fi”.

Wybieranie własnej mapy

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Mapy offline.
 3. Kliknij Wybierz własną mapę.
 4. Zaznacz na mapie obszar, który chcesz pobrać.
 5. Kliknij Pobierz.

Korzystanie z map offline

Po pobraniu obszaru możesz używać aplikacji Mapy Google tak jak zwykle. Jeśli nie możesz się połączyć z internetem lub działa on powoli, trasę do miejsca docelowego pokażą Ci mapy offline, o ile cała trasa znajduje się na takiej mapie.

Wskazówka: wskazówki dojazdu transportem publicznym, trasy rowerowe lub trasy piesze są niedostępne w trybie offline. Wskazówki dojazdu samochodem w trybie offline nie zawierają informacji o natężeniu ruchu ani o alternatywnych trasach.

Zarządzanie mapami offline

Wyświetlanie listy map offline
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Mapy offline.

Możesz wybrać własną mapę do pobrania lub wyświetlić pobrane wcześniej mapy.

Usuwanie map offline
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Mapy offline.
 3. Kliknij mapę, którą chcesz usunąć.
 4. Kliknij Usuń.
Zmienianie nazw map obszarów pobranych do używania offline
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Mapy offline.
 3. Wybierz mapę.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Edytuj Edytuj.
 5. Zmień nazwę mapy i kliknij Zapisz.
Aktualizacja map offline

Mapy offline pobrane na telefon lub tablet muszą zostać zaktualizowane, zanim wygasną. Jeśli do wygaśnięcia mapy offline pozostanie 15 dni lub mniej, aplikacja Mapy Google spróbuje zaktualizować mapę automatycznie, gdy urządzenie będzie połączone z siecią Wi-Fi.

Jeśli mapy offline nie zostaną zaktualizowane automatycznie, możesz zrobić to samodzielnie zgodnie z poniższą instrukcją.

Z poziomu powiadomienia

 1. W powiadomieniu „Zaktualizuj mapy offline” kliknij Aktualizuj teraz.
 2. Wybierz z listy mapę, która wymaga zaktualizowania.
 3. Kliknij Zaktualizuj.

Z innego miejsca

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Mapy offline.
 3. Wybierz z listy obszar, który wymaga zaktualizowania.
 4. Kliknij Zaktualizuj.

Włączanie aktualizacji automatycznych

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Mapy offline.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 4. Włącz opcję Automatycznie aktualizuj mapy offline.
Wyświetlanie map na podstawie nadchodzących podróży
Możesz także pobierać mapy offline miejsc, które zamierzasz odwiedzić w przyszłości. Informacje o nadchodzących podróżach mogą pochodzić m.in. z Gmaila czy Podróży Google. W sekcji „Polecane mapy” znajdziesz mapy offline, które możesz pobrać.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne