Last ned områder for navigering uten nett

Hvis du skal til et sted der Internett-tilkoblingen er treg, mobildata er dyrt eller du ikke har tilgang til nettet, kan du lagre et område i Google Maps på telefonen din eller nettbrettet ditt og bruke det uten tilgang til nettet.

Merk: I noen områder er det ikke mulig å laste ned kart for bruk uten nett på grunn av begrensninger knyttet til kontraktsvilkår, språkstøtte, adresseformater eller andre årsaker.

Trinn 1: Last ned et kart

Merk Du kan lagre kart på enheten din eller et SD-kort. Hvis du endrer måten du lagrer kart på, må du laste ned kartet på nytt.

 1. Åpne Google Maps-appen Google Maps på Android-enheten din.
 2. Sørg for at enheten er koblet til Internett, og at du er logget på Google Maps.
 3. Søk etter et sted, for eksempel San Francisco.
 4. Nederst på skjermen trykker du på stedsnavnet eller adressen og deretter Last ned Last ned og deretter Last ned. Hvis du for eksempel søkte etter en restaurant, trykker du på Mer Mer og deretter Last ned et kart for bruk uten nett og deretter Last ned.

Lagre kart for bruk uten nett på et SD-kort

Kart for bruk uten nett blir som standard lastet ned til enhetens interne lagringsplass, men du kan laste dem ned til et SD-kort i stedet. Hvis enheten din har Android 6.0 eller nyere, kan du bare lagre et område på et SD-kort som er konfigurert for bærbar lagring. Finn ut hvordan du konfigurerer SD-kort.

 1. Sett inn et SD-kort i Android-telefonen din eller -nettbrettet ditt.
 2. Åpne Google Maps-appen Google Maps.
 3. Øverst til venstre trykker du på Meny Meny og deretter Kart uten nett.
 4. Trykk på Innstillinger Innstillinger øverst til høyre.
 5. Under «Innstillinger for lagring» trykker du på Enhet og deretter SD-kort.

Trinn 2 (valgfritt): Spar batteristrøm og mobildata

Du bruker kart for bruk uten nett, men du kan fortsatt bruke andre apper med mobildata.

 1. Åpne Google Maps-appen Google Maps på Android-enheten din.
 2. Trykk på Meny Meny og deretter og slå på Bare Wi-Fi.

Merk:

 • Du kan få veibeskrivelser for bil uten nett, men ikke veibeskrivelser for kollektivtransport, syklister eller fotgjengere.
 • Du får ikke se trafikkinformasjon, alternative ruter eller kjørefeltveiledning.
 • Du kan ikke endre ruter for å unngå for eksempel bomstasjoner eller ferger.

Bruk kart uten nett

Når du har lastet ned et kart for bruk uten nett, kan du bruke Google Maps-appen akkurat som vanlig.

Hvis du mangler Internett-tilkobling eller tilkoblingen er treg, får du veibeskrivelser av Google Maps på bakgrunn av kartene dine for bruk uten nett.

Merk:

 • Du kan få veibeskrivelser for bil uten nett, men ikke veibeskrivelser for kollektivtransport, syklister eller fotgjengere. Du får ikke se trafikkinformasjon, alternative ruter eller kjørefeltveiledning i veibeskrivelser.
 • For å spare mobildata og batteristrøm, velg «Bare Wi-Fi»-modus. Når du bruker denne modusen og ikke er koblet til Wi-Fi, bruker Google Maps bare data fra kartene du har lastet ned for bruk uten nett. Før du bruker denne modusen, må du sørge for at du laster ned kart for bruk uten nett. For å slå på denne modusen åpner du Google Maps Google Maps og deretter Meny Meny og deretter og skyver bryteren ved siden av «Bare Wi-Fi» til På-posisjonen.

Administrer kart for bruk uten nett

Se en liste over kartene dine for bruk uten nett
 1. Åpne Google Maps-appen Google Maps på Android-enheten din.
 2. Øverst til venstre trykker du på Meny Meny og deretter Kart uten nett.

Du kan velge å laste ned et kart over et selvvalgt område, eller se kart du allerede har lastet ned. 

Slett kart for bruk uten nett
 1. Åpne Google Maps-appen Google Maps på Android-enheten din.
 2. Øverst til venstre trykker du på Meny Meny og deretter Kart uten nett.
 3. Trykk på området du vil slette.
 4. Trykk på Slett.
Gi nytt navn til områder du har lastet ned for bruk uten nett
 1. Åpne Google Maps-appen Google Maps på Android-enheten din.
 2. Øverst til venstre trykker du på Meny Meny og deretter Kart uten nett.
 3. Velg et område.
 4. Trykk på Endre Endre øverst til høyre.
 5. Gi området et nytt navn, og trykk på Lagre.
Oppdater kart for bruk uten nett

Kart for bruk uten nett som du har lastet ned på en telefon eller et nettbrett, må oppdateres minst hver 30. dag. Når det er 15 dager eller mindre til kartene dine for bruk uten nett utløper, forsøker Google Maps å oppdatere områdene automatisk når du er koblet til Wi-Fi.

Hvis kartene dine for bruk uten nett ikke oppdateres automatisk, kan du oppdatere dem ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

Fra varselet

 1. Trykk på Oppdater nå i «Oppdater kart uten nett»-varselet.
 2. Trykk på området som utløper eller er utløpt, i listen.
 3. Trykk på Oppdater.
 4. Nå oppdateres dette området på kartet for bruk uten nett.

Fra alle andre steder

 1. Åpne Google Maps-appen Google Maps på Android-enheten din.
 2. Øverst til venstre trykker du på Meny Meny og deretter Kart uten nett.
 3. Trykk på området som utløper eller er utløpt, i listen.
 4. Trykk på Oppdater.
 5. Nå oppdateres området for bruk uten nett.
Se kart basert på de forestående reisene dine
Du kan også laste ned kart for bruk uten nett basert på steder du skal til i fremtiden. Disse reisene kan være hentet fra Gmail, Google Trips, Hangouts og andre steder. Du ser kartene som kan lastes ned for bruk uten nett, under «Anbefalte kart».
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?