Mag-download ng mga lugar at mag-navigate offline

Kung pupunta ka sa isang lugar kung saan mabagal ang Internet, mahal ang mobile data, o hindi ka makakapag-online, maaari kang mag-save ng lugar mula sa Google Maps sa iyong telepono o tablet upang magamit ito kapag offline ka.

Tandaan: Hindi available ang pag-download ng mga offline na mapa sa ilang rehiyon dahil sa mga limitasyon ayon sa kontrata, suporta sa wika, mga format ng address, o iba pang dahilan.

Mag-download ng mapa para gamitin offline

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. Tiyaking nakakonekta ka sa Internet at wala ka sa Incognito mode.
 3. Maghanap ng lugar, tulad ng San Francisco.
 4. Sa ibaba, i-tap ang pangalan o address ng lugar at pagkatapos ay i-tap ang Higit Pa 더보기.
 5. Piliin ang I-download ang offline na mapa at pagkatapos ay I-download.

Gumamit ng mga offline na mapa

Pagkatapos mong mag-download ng mapa, gamitin ang Google Maps app tulad lang ng karaniwan mong ginagawa. Kung mabagal ang koneksyon mo sa Internet o wala ka nito, gagamitin ng Google Maps ang iyong mga offline na mapa para bigyan ka ng mga direksyon.

Tandaan: Makakakuha ka ng mga direksyon sa pagmamaneho offline, pero hindi ka makakakuha ng mga direksyon para sa pampublikong sasakyan, pagbibisikleta, o paglalakad. Sa iyong mga direksyon sa pagmamaneho, hindi ka makakatanggap ng impormasyon sa trapiko, mga alternatibong ruta, o paggabay sa lane. 

Pamahalaan ang mga offline na mapa

Tumingin ng listahan ng iyong mga offline na mapa
 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Mga offline na mapa.

Puwede kang pumili ng sarili mong mapang ida-download, o tumingin ng mga mapang na-download mo na.

I-delete ang mga offline na mapa
 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Mga offline na mapa.
 3. I-tap ang mapang gusto mong i-delete.
 4. I-tap ang I-delete.
Mag-rename ng mga na-download mong lugar para sa offline na paggamit
 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Mga offline na mapa.
 3. Pumili ng lugar.
 4. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang I-edit I-edit.
 5. I-update ang pangalan ng lugar at i-tap ang I-save.
I-update, offline na mapa

Kailangang i-update ang mga offline na mapang na-download mo sa iyong telepono o tablet bago mag-expire ang mga ito. Kapag nag-expire ang iyong offline na mapa pagkalipas ng 15 araw o mas maikli, susubukan ng Google Maps na awtomatikong i-update ang mapa kapag nakakonekta ka sa Wi-Fi.

Kung hindi awtomatikong naa-update ang iyong mga offline na mapa, maaari mong i-update ang mga ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang sa ibaba.

Mula sa notification

 1. Sa notification na "I-update ang mga offline na mapa," i-tap ang I-update Ngayon.
 2. I-tap ang nag-expire o mag-e-expire nang mapa sa listahan.
 3. I-tap ang I-update.
 4. Maa-update ang offline na mapa.

Mula sa kahit saan

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Mga offline na mapa.
 3. I-tap ang nag-expire o mag-e-expire nang mapa sa listahan.
 4. I-tap ang I-update.
 5. Maa-update ang offline na mapa.
Tingnan ang mga mapa batay sa iyong mga paparating na biyahe
Maaari ka ring mag-download ng mga offline na mapa batay sa mga lugar na pupuntahan mo sa hinaharap. Maaaring manggaling ang mga biyaheng ito sa Gmail, Google Trips, Hangouts, at iba pang lugar. Makakakita ka ng mga offline na mapang maaari mong i-download sa ilalim ng "Mga inirerekomendang mapa."
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?