Mag-download ng mga lugar at mag-navigate offline

Kung pupunta ka sa isang lugar kung saan mabagal ang Internet, mahal ang mobile data, o hindi ka makakapag-online, maaari kang mag-save ng lugar mula sa Google Maps sa iyong telepono o tablet upang magamit ito kapag offline ka.

Tandaan: Hindi available ang pag-download ng mga offline na mapa sa ilang rehiyon dahil sa mga limitasyon ayon sa kontrata, suporta sa wika, mga format ng address, o iba pang dahilan.

Hakbang 1: Mag-download ng mapa

Tandaan: Maaari kang mag-save ng mga mapa sa iyong device o sa isang SD card. Kung babaguhin mo ang iyong paraan ng pag-save ng mga mapa, kakailanganin mong i-download ulit ang mapa.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. Tiyaking nakakonekta ka sa internet at naka-sign in ka sa Google Maps.
 3. Maghanap ng lugar, tulad ng San Francisco.
 4. Sa ibaba, i-tap ang pangalan o address ng lugar at pagkatapos ay I-download I-download  I-download. Kung naghanap ka ng lugar gaya ng restaurant, i-tap ang Higit Pa Higit pa at pagkatapos ay I-download ang offline na mapa at pagkatapos ay I-download.

Mag-save ng mga offline na mapa sa SD card

Nada-download ang mga offline na mapa sa internal storage ng iyong device bilang default, pero puwede mong i-download ang mga ito sa SD card. Kung gumagamit ng Android 6.0 o mas bago ang iyong device, puwede ka lang mag-save ng lugar sa SD card na naka-configure para sa portable storage. Para malaman kung paano i-configure ang iyong SD card, magpatulong sa manufacturer ng telepono mo.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, maglagay ng SD card.
 2. Buksan ang Google Maps app Maps.
 3. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle at pagkatapos Mga offline na mapa.
 4. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Mga Setting Mga Setting.
 5. Sa ilalim ng "Mga kagustuhan sa storage," i-tap ang Device at pagkatapos ay SD card.

Hakbang 2 (opsyonal): Makatipid ng baterya at mobile data

Gagamit ka ng mga offline na mapa, ngunit maaari ka pa ring gumamit ng ibang app sa pamamagitan ng mobile data.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle at pagkatapos Mga Setting Mga Setting at pagkatapos i-on ang Wi-Fi lang.

Mga Paalala:

 • Makakakuha ka ng mga direksyon sa pagmamaneho offline, ngunit hindi ng mga direksyon sa pampublikong sasakyan, pagbibisikleta, o paglalakad.
 • Hindi ka magkakaroon ng impormasyon sa trapiko, mga alternatibong ruta, o paggabay sa lane.

Gumamit ng mga offline na mapa

Pagkatapos mong mag-download ng lugar, gamitin ang Google Maps app tulad lang ng karaniwan mong ginagawa.

Kung mabagal ang koneksyon mo sa Internet o wala ka nito, gagamitin ng Google Maps ang iyong mga offline na mapa para bigyan ka ng mga direksyon.

Mga Paalala:

 • Makakakuha ka ng mga direksyon sa pagmamaneho offline, ngunit hindi ng mga direksyon sa pampublikong sasakyan, pagbibisikleta, o paglalakad. Sa iyong mga direksyon sa pagmamaneho, hindi ka makakatanggap ng impormasyon sa trapiko, mga alternatibong ruta, o paggabay sa lane.
 • Para makatipid ng data sa telepono at baterya, gamitin ang mode na "Wi-Fi lang." Sa mode na ito, kapag hindi ka nakakonekta sa Wi-Fi, ang data lang na mula sa mga na-download mong offline na mapa ang gagamitin ng Google Maps. Tiyaking magda-download ka ng mga offline na mapa bago mo gamitin ang mode na ito. Para i-on ang mode na ito, i-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle at pagkatapos Mga Setting Mga Setting at pagkatapos i-on ang Wi-Fi lang.

Pamahalaan ang mga offline na mapa

Tumingin ng listahan ng iyong mga offline na mapa
 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle at pagkatapos Mga offline na mapa.

Puwede kang pumili ng sarili mong mapang ida-download, o tumingin ng mga mapang na-download mo na. 

I-delete ang mga offline na mapa
 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle at pagkatapos Mga offline na mapa.
 3. I-tap ang lugar na gusto mong i-delete.
 4. I-tap ang I-delete.
Mag-rename ng mga na-download mong lugar para sa offline na paggamit
 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle at pagkatapos Mga offline na mapa.
 3. Pumili ng lugar.
 4. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang I-edit I-edit.
 5. I-update ang pangalan ng lugar at i-tap ang I-save.
I-update, offline na mapa

Kailangang i-update ang mga offline na mapang na-download mo sa iyong telepono o tablet bago mag-expire ang mga ito. Kapag nag-expire ang iyong mga offline na mapa pagkalipas ng 15 araw o mas maikli, susubukan ng Google Maps na awtomatikong i-update ang lugar kapag nakakonekta ka sa Wi-Fi.

Kung hindi awtomatikong naa-update ang iyong mga offline na mapa, maaari mong i-update ang mga ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang sa ibaba.

Mula sa notification

 1. Sa notification na "I-update ang mga offline na mapa," i-tap ang I-update Ngayon.
 2. I-tap ang nag-expire o mag-e-expire nang lugar sa listahan.
 3. I-tap ang I-update.
 4. Maa-update ang offline na lugar.

Mula sa kahit saan

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle at pagkatapos Mga offline na mapa.
 3. I-tap ang nag-expire o mag-e-expire nang lugar sa listahan.
 4. I-tap ang I-update.
 5. Maa-update ang offline na lugar.
Tingnan ang mga mapa batay sa iyong mga paparating na biyahe
Maaari ka ring mag-download ng mga offline na mapa batay sa mga lugar na pupuntahan mo sa hinaharap. Maaaring manggaling ang mga biyaheng ito sa Gmail, Google Trips, Hangouts, at iba pang lugar. Makakakita ka ng mga offline na mapang maaari mong i-download sa ilalim ng "Mga inirerekomendang mapa."
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?