Stažení oblastí a navigace offline

Chystáte-li se někam, kde je pomalé připojení k internetu, drahá mobilní data nebo kde se nelze připojit vůbec, můžete si oblast z Map Google uložit do telefonu nebo tabletu a poté ji používat, když jste offline.

Poznámka: Možnost stažení map offline není dostupná ve všech regionech. Důvodem jsou smluvní omezení, jazyková podpora, formáty adres nebo jiné okolnosti.

Krok 1: Stažení mapy k použití offline

Tip: Mapy můžete ukládat do zařízení nebo na SD kartu. Pokud změníte způsob ukládání map, musíte si mapu stáhnout znovu.

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Připojte se k internetu a přihlaste se do Map Google.
 3. Vyhledejte nějaké místo, například Brno.
 4. Dole klepněte na název nebo adresu místa a pak klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Stáhnout offline mapu. Pokud jste například hledali restauraci, klepněte na ikonu dalších možností Možnosti a pak Stáhnout offline mapu a pak Stáhnout.

Uložení offline map na SD kartu

Ve výchozím nastavení se offline mapy stahují do interního úložiště vašeho zařízení, můžete je ale stáhnout i na SD kartu. Pokud vaše zařízení používá systém Android 6.0 nebo vyšší, můžete si oblast uložit pouze na SD kartu nastavenou jako přenosné úložiště. Další informace o nastavení SD karty získáte od výrobce telefonu.
 1. Vložte SD kartu do telefonu nebo tabletu se systémem Android.
 2. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 3. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Mapy offline.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu nastavení Nastavení.
 5. V části Nastavení úložiště klepněte na Zařízení a pak Karta SD.

Krok 2 (volitelný): Šetřete baterii a mobilní data

Můžete si nastavit offline mapy a stále používat mobilní data u dalších aplikací.

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Nastavení Nastavení a pak zapněte Pouze Wi-Fi.

Výběr vlastní mapy

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na svůj profilový obrázek nebo iniciály Kolečko účtu a pak Offline mapy.
 3. Klepněte na možnost Vyberte svou vlastní mapu.
 4. Upravte mapu podle oblasti, kterou chcete stáhnout.
 5. Klepněte na Stáhnout.

Používání offline map

Po stažení oblasti můžete aplikaci Mapy Google používat stejně, jako když jste připojeni. Pokud máte pomalé připojení k internetu nebo nejste připojeni vůbec, offline mapy vás budou navigovat do cíle, pokud se na offline mapě nachází celá trasa.

Tip: Trasy veřejné dopravy, trasy pro cyklisty a trasy pro pěší nejsou k dispozici offline. V offline trasách jízdy nejsou k dispozici informace o provozu ani alternativní trasy.

Správa offline map

Nalezení seznamu offline map
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Mapy offline.

Můžete vybrat mapu ke stažení, nebo zobrazit ty, které jste si už stáhli.

Smazání offline map
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Mapy offline.
 3. Klepněte na mapu, kterou chcete smazat.
 4. Klepněte na Smazat.
Přejmenování oblastí uložených k použití offline
 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Mapy offline.
 3. Vyberte mapu.
 4. Vpravo nahoře klepněte na Upravit Upravit.
 5. Změňte název mapy a klepněte na Uložit.
Aktualizace offline map

Offline mapy, které jste stáhli do telefonu nebo tabletu, je třeba aktualizovat před vypršením platnosti. Když do ukončení platnosti offline mapy zbývá 15 nebo méně dnů, pokouší se Mapy Google danou oblast po připojení k Wi‑Fi automaticky aktualizovat.

Pokud se offline mapy neaktualizují automaticky, můžete je aktualizovat sami níže popsaným způsobem.

V oznámení

 1. V oznámení „Aktualizujte offline mapy“ klepněte na možnost Aktualizovat.
 2. V seznamu klepněte na zastaralou nebo zastarávající oblast.
 3. Klepněte na Aktualizovat.

Kdekoli jinde

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Mapy offline.
 3. V seznamu klepněte na oblast, jejíž platnost skončila nebo brzy skončí.
 4. Klepněte na Aktualizovat.

Zapnutí automatických aktualizací

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a pak Mapy offline.
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu nastavení Nastavení.
 4. Zapněte možnost Automaticky aktualizovat offline mapy.
Mapy můžete vyhledávat podle blížících se cest
Můžete si stáhnout i offline mapy oblastí, které se teprve chystáte navštívit. Plánované cesty mohou pocházet například z Gmailu, Cestování Google nebo jiných platforem. Offline mapy ke stažení najdete v sekci Doporučené mapy.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka