Pobieranie map i nawigacja offline

Jeśli planujesz podróż do miejsca, w którym internet działa wolno lub jest niedostępny, albo trzeba dużo płacić za komórkową transmisję danych, możesz zapisać na telefonie lub tablecie wybraną mapę z Map Google i używać jej offline.

Uwaga: pobieranie map offline jest niedostępne w niektórych regionach z powodu ograniczeń umowy, obsługi języków, formatów adresu i innych przyczyn.

Krok 1. Pobieranie mapy

Uwaga: możesz zapisywać mapy w pamięci urządzenia lub na karcie SD. Jeśli zmienisz miejsce zapisu map, trzeba będzie pobrać mapę ponownie.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. Sprawdź, czy masz połączenie z internetem, i zaloguj się w Mapach Google.
 3. Wyszukaj dowolne miejsce, np. Kraków.
 4. U dołu kliknij nazwę lub adres miejsca a następnie Pobierz Pobierz a następnie Pobierz. Jeśli szukasz miejsca takiego jak restauracja, kliknij Więcej Więcej a następnie Pobieranie mapy offline a następnie Pobierz.

Zapisywanie map offline na karcie SD

Domyślnie mapy offline są pobierane do wewnętrznej pamięci urządzenia, ale można je też pobrać na kartę SD. Jeśli masz urządzenie z Androidem 6.0 lub nowszym, możesz zapisać mapę tylko na karcie SD skonfigurowanej jako pamięć przenośna. Dowiedz się, jak skonfigurować kartę SD.

 1. Włóż kartę SD do telefonu lub tabletu z Androidem.
 2. Otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 3. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a następnie Mapy offline.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 5. W sekcji „Ustawienia zapisywania danych” kliknij Urządzenie a następnie Karta SD.

Krok 2 (opcjonalny). Oszczędzanie baterii i danych mobilnych

Korzystasz z map offline, ale nadal możesz używać innych aplikacji przez mobilna transmisję danych.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. Kliknij Menu Menu a następnie i włącz opcję Tylko Wi-Fi.

Uwagi:

 • W trybie offline wskazówki dojazdu dostępne są dla podróży samochodem, ale nie transportem publicznym, rowerem czy pieszo.
 • Nie będziesz widzieć informacji o korkach ani alternatywnych tras, nie będzie również działać asystent pasa ruchu.
 • Nie możesz zmodyfikować tras, aby np. omijać płatne drogi lub promy.

Korzystanie z map offline

Po pobraniu mapy możesz używać aplikacji Mapy Google tak jak dotychczas.

Jeśli nie możesz połączyć się z internetem lub działa on powoli, otrzymasz wskazówki dojazdu na podstawie map offline.

Uwagi:

 • W trybie offline wskazówki dojazdu dostępne są dla podróży samochodem, ale nie transportem publicznym, rowerem czy pieszo. We wskazówkach dojazdu nie będzie informacji o korkach ani alternatywnych tras, nie będzie również działać asystent pasa ruchu.
 • Aby nie zużywać danych sieci komórkowej i zwiększyć żywotność baterii, użyj trybu „Tylko Wi-Fi”. Gdy ten tryb jest włączony, a Ty nie masz połączenia z siecią Wi-Fi, Mapy Google korzystają tylko z danych pobranych map offline. Przed użyciem tego trybu pobierz mapy offline. Aby go włączyć, otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google a następnie Menu Menu a następnie włącz opcję „Tylko Wi-Fi”.

Zarządzanie mapami offline

Wyświetlanie listy map offline
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a następnie Mapy offline.

Możesz wybrać własną mapę do pobrania lub wyświetlić wcześniej pobrane mapy. 

Usuwanie map offline
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a następnie Mapy offline.
 3. Wybierz mapę, którą chcesz usunąć.
 4. Kliknij Usuń.
Zmienianie nazw map pobranych do używania offline
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a następnie Mapy offline.
 3. Wybierz mapę.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Edytuj Edytuj.
 5. Zmień nazwę mapy i kliknij Zapisz.
Aktualizacja map offline

Mapy offline, które pobierzesz na telefon lub tablet, muszą być aktualizowane przynajmniej co 30 dni. Jeśli do aktualizacji mapy offline pozostanie 15 dni lub mniej, aplikacja Mapy Google spróbuje zaktualizować mapę automatycznie, gdy urządzenie będzie połączone z siecią Wi-Fi.

Jeśli mapy offline nie zostaną zaktualizowane automatycznie, możesz zrobić to samodzielnie, zgodnie z poniższą instrukcją.

Z poziomu powiadomienia

 1. W powiadomieniu „Zaktualizuj mapy offline” kliknij Aktualizuj teraz.
 2. Wybierz z listy mapę, która wymaga zaktualizowania.
 3. Kliknij Zaktualizuj.
 4. Mapa offline zostanie zaktualizowana.

Z innego miejsca

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a następnie Mapy offline.
 3. Wybierz z listy mapę, która wymaga zaktualizowania.
 4. Kliknij Zaktualizuj.
 5. Mapa offline zostanie zaktualizowana.
Wyświetlanie map na podstawie nadchodzących podróży
Możesz także pobierać mapy offline miejsc, które zamierzasz odwiedzić w przyszłości. Informacje o nadchodzących podróżach mogą pochodzić m.in. z Gmaila, Podróży Google i usługi Hangouts. Mapy offline do pobrania znajdziesz w sekcji „Polecane mapy”.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?