Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Stažení oblastí a navigace offline

Chystáte-li se někam, kde je pomalé připojení k internetu, drahá mobilní data nebo kde se nelze připojit vůbec, můžete si oblast z Map Google uložit do telefonu nebo tabletu a poté ji používat, když jste offline.

Poznámka: Možnost stažení oblastí offline není dostupná ve všech regionech. Důvodem jsou smluvní omezení, jazyková podpora, formáty adres nebo jiné okolnosti.

Stažení oblasti k použití offline

Poznámka: Offline oblasti můžete ukládat do zařízení nebo na SD kartu. Pokud změníte úložiště, kam se mají offline oblasti ukládat, musíte své offline oblasti stáhnout znovu.

 1. V telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Připojte se k internetu a přihlaste se do Map Google.
 3. Vyhledejte nějaké místo, například San Francisco.
 4. V dolní části klepněte na název nebo adresu hledaného místa. Pokud hledáte například restauraci, klepněte na tlačítko Další Další.
 5. Vyberte možnost Stáhnout Stáhnout.

Ukládání offline oblastí na SD kartu

Ve výchozím nastavení se offline oblasti stahují na vnitřní úložiště telefonu nebo tabletu, můžete je ale stáhnout i na SD kartu. Pokud vaše zařízení používá systém Android 6.0 nebo vyšší, můžete si offline oblast uložit pouze na SD kartu nakonfigurovanou jako přenosné úložiště. Přečtěte si, jak nakonfigurovat SD kartu.

 1. Vložte SD kartu do telefonu nebo tabletu.
 2. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 3. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Offline oblasti.
 4. Vpravo nahoře klepněte na Nastavení Nastavení.
 5. V části Nastavení úložiště klepněte na Zařízení a poté SD karta.

Používání offline oblastí

Po stažení oblasti můžete aplikaci Mapy Google používat stejně, jako když jste připojeni.

Pokud máte pomalé připojení k internetu nebo nejste připojeni vůbec, zobrazuje se ikona blesku a Mapy Google vás navigují s využitím offline oblastí.

Poznámky:

 • V režimu offline fungují pouze trasy autem, nikoli trasy veřejnou dopravou, na kole a pěšky. U tras autem nejsou k dispozici informace o provozu, alternativní trasy ani navigace v jízdních pruzích. Trasu také nelze upravovat (například vyhýbat se placeným úsekům či trajektům).
 • Pokud chcete ušetřit za mobilní přenosy a méně vybíjet baterii, použijte režim Pouze Wi-Fi. Kdykoli pak nebudete připojeni k síti Wi-Fi, budou Mapy Google používat jen údaje z offline oblastí, které jste si předtím stáhli. Než tento režim zapnete, nezapomeňte si požadované offline oblasti stáhnout. Chcete-li tento režim zapnout, spusťte aplikaci Mapy Google Maps Mapy Google a poté Nabídka Nabídka a poté Nastavení a potéa zapněte přepínač vedle položky Pouze Wi-Fi.

Správa offline oblastí

Zobrazení seznamu offline oblastí
 1. V telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Offline oblasti.

Tip: Mohou se zobrazit doporučené oblasti, například „doma“, „práce“ nebo „místní“. Klepněte na název oblasti a pak ji uložte klepnutím na tlačítko Stáhnout.

Smazání offline oblastí
 1. V telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Offline oblasti.
 3. Klepněte na oblast, kterou chcete smazat.
 4. Klepněte na Smazat.
Přejmenování oblastí uložených k použití offline
 1. V telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Offline oblasti.
 3. Vyberte určitou oblast.
 4. Vpravo nahoře klepněte na Upravit Upravit.
 5. Změňte název oblasti a klepněte na Uložit.
Aktualizace offline oblastí

Offline oblasti stažené do telefonu nebo tabletu je nutné aktualizovat minimálně každých 30 dní. Pokud offline oblast zastará za 15 dnů nebo dříve, pokusí se Mapy Google oblast automaticky aktualizovat, když je zařízení připojeno k Wi-Fi.

Pokud se offline oblasti neaktualizují automaticky, můžete je aktualizovat sami níže popsaným způsobem.

V oznámení

 1. V oznámení „Aktualizujte offline oblasti“ klepněte na možnost Aktualizovat.
 2. V seznamu klepněte na zastaralou nebo zastarávající oblast.
 3. Klepněte na Aktualizovat.
 4. Offline oblast se aktualizuje.

Kdekoli jinde

 1. V telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Offline oblasti.
 3. V seznamu klepněte na zastaralou nebo zastarávající oblast.
 4. Klepněte na Aktualizovat.
 5. Offline oblast se aktualizuje.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?