Teile meeldida võivate kohtade kuvamine Mapsis

Google Maps kasutab teile meeldida võivate kohtade kuvamiseks teie seadmest ja muudest Google'i toodetest saadavat teavet.

Kuidas valib Maps kohad, mis võiksid teile meeldida?

Teile kuvatavate kohtade valimiseks kasutab Google Maps Google'i konto seadete kaudu saadavaid andmeid. Soovituste saamise tagamiseks lülitage sisse järgmised seaded.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?